Avalik haldus ja riigihanked

NJORD-il on laialdased kogemused klientide nõustamisel erinevates küsimustes seoses avaliku halduse asutuste ning nende tegevusega.

Koostame riigihankemenetluse dokumente ja hankelepinguid ning nõustame hankestrateegia väljatöötamisel. Meie töö hõlmab riigihankemenetluse läbiviimise ja selles osalemise nõustamist ning õiguslikku analüüsi riigihankemenetluse õiguspärasuse ja seonduvate õigusaktide kohta.

NJORD pakub õigusnõustamist kõikidele riigihankemenetluses osalevatele või osalemisest huvitatud isikutele.

Nõustame kõikides riigihankemenetluse küsimustes, sh:

Esindame kliente vaidlustustes nii kohtueelses kui ka kohtulikus menetluses, samuti kahjunõuete esitamisel.

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Jagame lahkelt oma teadmisi ka sinuga.

Liitu uudiskirjaga siin!