IT ja telekommunikatsioon

NJORD-i infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkonna advokaatidel on laialdane ja pikaajaline kogemus infotehnoloogia, telekommunikatsiooni ning andmekaitse sektoris tegutsevate klientide nõustamisel.

Nõustame kliente kõigis infotehnoloogiat ja telekommunikatsiooni puudutavates küsimustes, sealhulgas:

Lisaks omavad NJORD-i spetsialistid põhjalikke teadmisi e-kaubanduse ja muu internetipõhise äritegevusega seotud õigusvaldkondades. Sealhulgas aitame taotleda e-kaubandusega tegelemiseks vajalikke lubasid ja litsentse, koostada e-poe kasutustingimusi, kaupade müügilepinguid ning kontrollime veebilehtedel avaldatud informatsiooni ja kasutatavate tingimuste vastavust kehtivatele nõuetele.

NJORD-i andmekaitse töögrupp on multidistsiplinaarne, omades märkimisväärset kogemust nii tööõiguse, ühinguõiguse, maksuõiguse, e-kaubandusega seotud õiguse kui ka intellektuaalse omandi õiguse valdkonnas. Nõustame oma kliente kõikides andmekaitse alastes küsimustes nii kohalikul, Euroopa kui ka rahvusvahelisel tasandil, seda nii mittedelikaatsete kui ka delikaatsete isikuandmete kaitsel. Anname õigusabi muuhulgas järgmistes küsimustes:

Kontakt

See the whole TEAM

Liitu uudiskirjaga

Jagame lahkelt oma teadmisi ka sinuga.

Liitu uudiskirjaga siin!