Pärimine

Pärimisõigus puudutab kõiki inimesi, hõlmates selliseid õigusküsimusi nagu pärandaja tahe, selle vormistamine, pärimise alused ja menetlus.

NJORD nõustab Teid pea kõigis pärimisõiguse küsimustes, millel on seos Põhjamaadega, ning kõigis pärimisalastes vaidlustes. Meie advokaadid aitavad Teid vajalike pärimisdokumentide koostamisel, esindamisel kohtus ja kohtuväliselt, asjaajamisel ametiasutustes ja muude isikute ning organisatsioonide ees, pärandvara hooldamise, valitsemise ja käsutamisega seotud vajalike toimingute ja tehingute teostamisel Eestis.

Aitame Teil:

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Jagame lahkelt oma teadmisi ka sinuga.

Liitu uudiskirjaga siin!