23.03.2020

Uudised

COVID-19 eriolukorra lahendused FIE-dele

Väikeettevõtjad on eriolukordades tundlikumad ja tajuvad negatiivseid mõjusid ettevõtlusele sageli kiiremini kui suured korporatsioonid. Selleks, et ajutiste raskustega paremini hakkama saada, on ka FIE-dele äriseadustiku § 3 lg 3 kohaselt antud võimalus oma tegevuse ajutiseks ühekordseks peatamiseks.

Tegevuse peatamine annab FIE-le eelise, et peatamise perioodil pole tal kohustust maksta tulu- ja sotsiaalmaksu avansilisi makseid. Samas ei saa tegevuse peatamise ajal tehtud kulutusi ettevõtlustulust maha arvata ning FIE-le tegevuse peatamise perioodil laekuvad tulud loetakse samas siiski ettevõtlustuluks.

Me kõik loodame, et tekkinud olukord on vaid ajutine ja möödub kiiresti. Oluline nüanss FIE tegevuse peatamise juures on asjaolu, et kahe kuu möödumisel tegevuse peatamisest peatub ka FIE ravikindlustuskaitse. Seega - kui tegevuse peatumise periood on pikem kui kaks kuud, peaks FIE silmas pidama, et tal oleks mõni muu võimalus kindlustuskaitset saada, näiteks töötajana või töötuna.

Rohkem infot ravikindlustuse kohta on Haigekassa lehel: https://www.haigekassa.ee/inimesele/ravikindlustus/fie-ja-tema-abikaasa?fbclid=IwAR30iBO8oNp7Rve_0PXNZXyGQaLekGmLhia8VoVWZDRmVr4TqOV5-rPCnyA.

Oma tegevuse peatamise avalduse saab FIE vastava soovi tekkimisel esitada ettevõtjaportaalis registripidajale. Avalduses tuleb märkida ka peatamise periood. Täpsemad juhised ettevõtjaportaalis avalduse esitamiseks leiab siit: https://abiinfo.rik.ee/fiepeatamine

Lisaks sellele, et FIE-l on võimalus ise enda tegevus vajadusel peatada tasub riik eriolukorraga seoses kõikide FIE-de esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilised maksed ise, et aidata kriisiga kaasnevate majandusraskustega toime tulla. Selleks ei ole tegevuse peatamise avaldust vaja esitada. Seega kui FIE-l ei ole võimalik muul alusel kui FIE saada ravikindlustust, siis ei ole tegevuse peatamine hetkelises eriolukorras pigem soovitatav. Riik kannab FIE-de esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilise makse summa FIE ettemaksukontole. Juhul, kui FIE on avansilise makse ise tasunud, siis antakse talle võimalus seda raha kasutada mõne teise maksukohustuse katmiseks või küsida see raha oma pangakontole.

Nii FIE-dele kui ka kõigile teistele maksumaksjatele ei määrata 1. märtsist kuni 1. maini 2020 maksuvõlgadelt intresse ja neid ei tule ka hiljem tasuda. Seejuures ei tohi unustada, et ka eriolukorra ajal tuleb  maksudeklaratsioonid tähtaegselt esitada ja võimalusel ka  õigeaegselt makse tasuda.

Keeruline on hinnata, kui kaua eriolukord säilib ja mil määral riik ettevõtjaid edaspidi kriisis aidata saab, kuid oma võimalusi ja õigusi tasub alati teada.

Lisaküsimuste tekkimise korral võtke meiega julgesti ühendust!

Viimased uudised

Kuidas sõlmida osaühingu osa müügilepingut eriolukorras?

Eriolukorrad ei tohiks äritegevust ja tehingute tegemist täielikult halvata – äritegevus ja tehingud on majanduse elus hoidmiseks hädavajalikud. Võimalik, et tehingu tegemine on juba ammu enne eriolukorra kehtestamist kokku lepitud ja pooled ei soovi seda edasi lükata. Seega ei tohi tehingute tegemine muutuda võimatuks ning on näha, et notaribürood on eriolukorraga kiiresti kohanemas.

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Välismaalased, kes olid 12.03.2020 seisuga Eestis seaduslikult ja kelle töötamine on Politsei- ja Piirivalveametis registreeritud, saavad siin töötamist jätkata. Selle eelduseks on, et neil on Eestis olemas tööandja, kes seda soovib ja kes nende lühiajalise töötamise Politsei- ja Piirivalveametis uuesti registreerib.

Liitu uudiskirjaga

Jagame lahkelt oma teadmisi ka sinuga.

Liitu uudiskirjaga siin!