Uudised

Jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused seoses osalusoptsioonide maksustamisega

1. augustil 2017 jõustuvad tagasiulatuvalt alates 1. juulist 2017 muudatused tulumaksuseaduses seoses osalusoptsioonide maksustamisega. 

Jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused seoses osalusoptsioonide maksustamisega

Selleks, et tööandja (äriühing) ei peaks töötajale alla turuhinna (näiteks tasuta) võõrandatava äriühingu osaluse pealt maksu maksma, peab üldreeglina jääma töötajaga optsioonilepingu sõlmimise ja osaluse töötajale võõrandamise vahele vähemalt 3-aastane periood. Muudatusega kehtestati sellest üldreeglist kolm erandit. Nimetatud reeglit ei kohaldata täielikult, kui (i) võõrandatakse kõik äriühingu osad investorile (inglise keeles full exit), (ii) töötaja muutub täielikult töövõimetuks või (iii) töötaja sureb. Juhul, kui enne 3 aasta möödumist toimub üks nimetatud sündmustest, siis ei pea tööandja maksma maksu osaluse pealt, mille töötaja on nimetatud sündmuse ajaks juba välja teeninud. Juhul, kui tööandja võimaldab töötajal omandada ka välja teenimata osa, peab tööandja maksma sellelt välja teenimata osalt maksud.

Selleks, et tööandja ja töötaja saaksid tulumaksuseaduses sätestatud muudatusele tugineda, peab tööandja edastama töötajaga sõlmitud optsioonilepingu viie päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest Maksu- ja Tolliametile. Edastama ei pea digitaalselt allkirjastatud või notariaalselt kinnitatud optsioonilepingut, kuna Maksu- ja Tolliamet saab selliselt sõlmitud lepingust sõlmimise kuupäeva usaldusväärselt tuvastada.

Muudatus hakkab kehtima üksnes pärast 1. juulit 2017 sõlmitud optsioonilepingute suhtes.

Soovid rohkem infot?
2020. aastal jõustunud seadusemuudatused

2020. aastal jõustunud seadusemuudatused

„Lisateenistus“ maksude õigeaegselt maksmiselt

E-residentsus – kuhu maksan maksud?

Tax scheming or tax planning?

Maksudega skeemitamine või maksude planeerimine?

Jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused seoses osalusoptsioonide maksustamisega

Jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused seoses osalusoptsioonide maksustamisega

Soovid saada õigusuudiseid?
Aitame teil leida parima lahenduse