14.05.2019

Uudised

Kuidas reguleerida andmete kaitse kaugtöö puhul?

Minu poole pöördus tööandja, kes on otsustanud oma ettevõttes rakendada kaugtöö vormi. Töötajad võivad teatud arv päevi nädalas töötada kodus. Tööandjal oli kaks küsimust:

  • kuidas on kaugtöö puhul tagatud, et töö saab tehtud;
  • kuidas kaugtöö puhul tagada andmete kaitse?

Olukorra lahendamiseks on mitmeid valikuid. Üheks valikuks on koostada tavapäraste töökorralduse reeglite juurde kaugtöö korralduse reeglid. Tööandja valis selle variandi. Koostasin reeglid selliselt, et need oleksid kergesti arusaadavad ja täidetavad ning ei jätaks palju vaidluse ruumi.

Reeglid annavad selge ülevaate tööandja poolt seatud kaugtöö tingimustest, sh töötaja vastutusest. Vastutus kaugtöö korral on oluline kuivõrd tööandja ei oma pidevat ülevaadet töötaja töökohustuste täitmisest ega saa seda kontrollida. Seega saab töötaja otsustada, kas kaugtööle seatud tingimused on tema poolt täidetavad.

Tööandjale koostatud kaugtöö reeglites sai selgesti kajastatud ka andmete (sh isikuandmete) ning ärisaladuse kaitse reeglid. St, et reguleeritud on see, kuhu on lubatud arvuti ja tööandja dokumendid kaasa võtta, milliseid IT lahendusi võib ja tuleb kasutada, kus ja kuidas tuleb dokumente hoida ning kuidas käituda kui on oht andmete lekkeks või andmed on juba lekkinud.

Viimased uudised

Kuidas reguleerida andmete kaitse kaugtöö puhul?

Minu poole pöördus tööandja, kes on otsustanud oma ettevõttes rakendada kaugtöö vormi. Töötajad võivad teatud arv päevi nädalas töötada kodus. Tööandjal oli kaks küsimust:

  • kuidas on kaugtöö puhul tagatud, et töö saab tehtud;
  • kuidas kaugtöö puhul tagada andmete kaitse?

GDPR lepinguta Brexiti valguses

GDPR-i hakati kohaldama eelmise aasta 25. maist. Brexiti saaga on oluliselt vanem, aga olenemata eelnevast, on tulevik segane rahvusvahelistele ning piiriülest koostööd tegevatele ettevõttele.

Liitu uudiskirjaga

Jagame lahkelt oma teadmisi ka sinuga.

Liitu uudiskirjaga siin!