10.09.2020

Uudised

NJORD Advokaadibüroo esindas edukalt klienti Tallinna Halduskohtus kaebuses Andmekaitse Inspektsiooni vastu.

NJORD Advokaadibüroo vandeadvokaat, partner Liisi Jürgen ja vandeadvokaadi abid Tea Kookmaa ja Siiri Vello esindasid edukalt klienti Tallinna Halduskohtus kaebuses Andmekaitse Inspektsiooni vastu.

Büroo kliendiks oli tervishoiuteenuse osutaja, kes oli avaldanud portaalile tervisetrend.ee soovi, et tema profiil portaali veebilehelt ära kustutataks, kuna portaalipidajal puudus õiguslik alus tema isikuandmete töötlemiseks.

Portaali esindajate keeldumise järel pöördus klient oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni poole järelevalvemenetluse algatamiseks. Inspektsioon keeldus menetlust algatamast, põhjendades seda väidetega, et kliendi isikuandmed kujutavad endast avaandmeid ning Inspektsioon ei algata menetlust, kuna pole täidetud korrakaitseseaduses sätestatud eeldused.

Halduskohtus aitasime kliendil selgitada, et ka avalikult kättesaadavad andmed kujutavad endast isikuandmeid, mille töötlemiseks peab õiguslik alus olema. Antud juhul on tegemist selgelt isikuandmete töötlemise reegleid puudutava küsimusega, mille puhul tuleb lähtuda kohalduvatest isikuandmete kaitse alastest õigusaktidest. Menetluse käigus jõuti kompromissini, millega Andmekaitse Inspektsioon tühistas oma senised otsused ja lubas algatada järelevalvemenetluse isikuandmete töötlemise osas.

Viimased uudised