10.04.2018

Uudised

NJORD Advokaadibüroo on Nasdaq Balti First North alternatiivturu nõustaja Eestis

Nasdaq Balti First North turu eesmärk on võimaldada ambitsioonikatele väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ligipääsu kasvukapitalile. Lisaks kapitalile pakub First North ettevõtetele võimalust suurendada oma nähtavust ja usaldusväärsust ning seeläbi toetada ettevõtet uutele turgudele sisenemisel. Nõustaja roll on kasvuettevõtteid juhendada kauplemiseelsel ja -järgsel perioodil ning aidata neil täita First North turu reeglitest tulenevaid kohustusi.

„Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete avalikule turule jõudmisel mängivad olulist rolli just nimelt nõustajad. Seepärast on mul väga hea meel näha, et meie First North turu nõustajate ridadega liitub NJORD Advokaadibüroo, kelle entusiasm Eesti ettevõtteid toetada ja kapitaliturgu arendada on silmanähtav,“ ütles Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

“Arvan, et First North on mõistliku sisenemislävega ja suhteliselt madalate sisenemiskuludega kauplemissüsteem. Ühelt poolt pakub First North kasvufaasis Eesti ettevõtjatele positiivset alternatiivi arenguks vajamineva raha tõstmiseks ja teiselt poolt investoritele lisavõimalust oma raha turvaliseks paigutamiseks,“ ütles NJORD Advokaadibüroo juhtivpartner ja vandeadvokaat Veikko Toomere. „Ma hea meelega näeksin, et Eesti ettevõtjad kasutaksid First Northi pakutavat võimalust ettevõtete kapitaliseerimiseks oluliselt aktiivsemalt. First North nõustajana on NJORDil võimalus nüüd First Northi atraktiivsuse kasvule kaasa aidata.”

First North turg ehk mitmepoolne kauplemissüsteem on alternatiivne võimalus kasvuettevõtetele, kes soovivad kaasata raha kapitaliturgudelt, kuid ei soovi veel siseneda reguleeritud turule. Alternatiivturul kauplemisele võetud ettevõtetele kehtivad leebemad nõuded ja regulatsioonid kui põhiturul noteeritud ettevõtetele. Lisaks juhendavad ja aitavad ettevõtteid First North turule tulemisel lepingulised nõustajad.

Nasdaq, Inc. on maailma juhtiv kauplemis-, börsitehnoloogia-, noteerimis-, teabe- ja avalike ettevõtete teenuste pakkuja, tegutsedes kuues maailmajaos. Maailma esimese elektroonilise börsi loojana kasutatakse meie tehnoloogiat enam kui 90 väärtpaberiturul 50 riigis. Ligikaudu üks kümnest väärtpaberitehingust maailmas tehakse Nasdaq-i tehnoloogia vahendusel. Nasdaq on koduks 3800 noteeritud ettevõttele, mille turuväärtus on kokku üle 11 triljoni dollari. Loe täpsemalt: nasdaqbaltic.com.

NJORD Advokaadibüroo poolt on kontaktideks antud teemal partnerid Anne Veerpalu ning Veikko Toomere.

Viimased uudised

Ärisaladuse kuritarvitaja vastu saab esitada nõude

Ettevõtja äritegevust puudutava teabe, eriti oskusteabe sattumine võõrastesse kätesse võib nullida konkurentsieelise, anda ebaausa eelise teistele turuosalistele ja tuua kaasa korvamatut kahju. Hiljuti, 2018. aasta detsembri keskpaigas jõustusid ärisaladuse kaitset täpsustavad reeglid. Nende reeglitega võeti ühtlasi Eesti õigusesse üle Euroopa Liidus kehtiv ärisaladuse kaitse direktiiv.

Täitedokumendiga tunnustatud nõuete aegumistähtajad muutuvad

Seni on Eesti seadustes püütud hoida aegumistähtajad võimalikult ühetaolised. Sellega seoses on alates  2011. aastast kehtinud regulatsioon, mille kohaselt jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude, samuti kohtulikust kokkuleppest või muust täitedokumendist tuleneva nõude aegumistähtaeg on 10 aastat kohtuotsuse jõustumisest või muu täitedokumendi väljaandmisest.

Ehitusvaidluse tulemuse võib otsustada hoone vastavus standardi nõuetele

Viimastel aastatel jõudsalt kasvanud ehitusmahtude taustal on jätkuvalt aktuaalsed hoonete ehituskvaliteeti puudutavad vaidlused. Harvad ei ole juhud, kus eluaseme või äripinna soetajat hakkab alles sissekolimise järgselt häirima mõni hoone ehituslik iseärasus või hoonega seotud probleem. Omaette küsimus on, kas selline iseärasus või probleem on käsitletav hoone kvaliteedinõuetele mittevastavusena ehk teisisõnu puudusena, mis võiks anda alust müüja vastu nõuete esitamiseks.

Liitu uudiskirjaga

Jagame lahkelt oma teadmisi ka sinuga.

Liitu uudiskirjaga siin!