Siiri Vello on NJORD advokaadibüroo vandeadvokaat, kes tegeleb peamiselt andmekaitse ja IT-õigusega ning omab kogemust vaidluste lahendamisel kohtuväliselt ja kohtumenetlustes. Siiri on esindanud kohalikke ja rahvusvahelisi kliente erinevates kohtuvaidlustes ja probleemide kohtuvälisel lahendamisel ning seda erinevates valdkondades nagu näiteks ehitus, planeerimine, meditsiin ja muud lepinguvaidlused.  

Siiri igapäevatööks on kiiresti areneva tehnoloogiamaailmaga seotud andmekaitse ja IT-õiguse küsimused, seda nii jooksvate argipäeva küsimuste kui ka põhjalike lepingute, analüüside ja hinnangute koostamise osas. Vaidluste lahendamise kogemus aitab Siiril dokumentide, näiteks teenusetingimuste ja privaatsuspoliitika koostamisel, arvestada võimalike ohu- ja vaidluskohtadega. 

Samuti aitab Siiri klientidel järelevalveasutustega suhelda ning leida lahendusi, mis sobiks eriarvamuste korral kõigile osapooltele. Lisaks klientide nõustamisele on Siiri andmekaitse ja IT õiguse teemadel läbi viinud mitmeid koolitusi ja panustanud rahvusvahelistesse uurimustesse. Siiril on põhjalikud teadmised avaandmetest ja ta on süvitsi analüüsinud personaalmeditsiini valdkonda – seda nii isikuandmete kaitse kui ka üldisemate õigusprobleemide osas. Kliendid hindavad kõrgelt Siiri täpsust ja pühendumist. Siiril on varasem töökogemus avalikust sektorist, kus ta tegeles riigihangete läbiviimise nõustamisega, sh IT ja ehituse valdkonnas, ning erinevate läbirääkimiste ja vaidlustega.  

Siiri on end täiendanud tarkvara testimise valdkonnas ja omab baastaseme sertifikaati ning testimise praktilist kogemust.

Siiri töökeelteks on eesti ja inglise keel.

Siiri on Eesti Advokatuuri liige aastast 2015. 

Liikmelisus

Eesti Advokatuur

Ettekanded
  • ”Tehnoloogia ja õigus” sarja loeng ”Avaandmete arengust Eestis ja mõtteid PSI direktiivi teemal”, 11.02.2020
  • Avaandmete töötuba, 06.12.2019 (advokaat Siiri Vello ja vandeadvokaat Liisi Jürgen)
  • Koolitus andmekaitse üldmääruse kohaldamisest ettevõttes “Teie ettevõttest lekivad andmed!?”. RMP, 01.03.2018
  • “eHealthTallinn2017” konverents, „Are you GDPR ready?“ üks ettekandjatest, 16.10 ja 18.10.2017
  • Hommikuseminar “Uutest andmekaitse reeglitest raamatupidajale”, 14.09.2017
  • Veebiseminar “Pilvelahendused ja uus andmekaitsemäärus”, 25.01.2017
Valik publikatsioone
Töökogemus

2021-           vandeadvokaat, NJORD

2015-2021   vandeadvokaadi abi, NJORD

2015            jurist, NJORD

2014            jurist, MAQS Law Firm

2013-2014   jurist, Sotsiaalministeerium

2011-2013   jurist, Advokaadibüroo Soop

Haridus

2019 (aprill)   ISTQB Foundation Level Certificate (CTFL)

2014              Tartu Ülikool, õigusteadus MA

2012              Tartu Ülikool, õigusteadus BA

Keeled

Eesti keel, inglise keel

Aitame teil leida parima lahenduse