Tavo on vaidluste lahendamisele spetsialiseerunud vandeadvokaat. Ta esindab kliente tsiviil- ja haldusasjades nii kohtueelselt kui ka kohtumenetluses kõikides kohtuastmetes. Tavol on laiapõhine kogemus keerukate lepinguõiguse, ehitusõiguse, äriõiguse ja maksejõuetusõiguse alaste vaidluste lahendamisel. Seejuures on ta esindanud kliente mitmes märgilise tähtsusega kohtuasjas, mis on kujundanud Eesti kohtupraktikat. Viimasel ajal on Tavo esindanud edukalt kliente mitmes avalikkuse tähelepanu pälvinud planeerimis- ja ehitusõiguslikus kohtuasjas. Lisaks tegeleb Tavo kinnisvaraõiguslike küsimustega.

Töö kõrvalt on Tavo viinud läbi koolitusi lepinguõiguse valdkonnas.

Enne advokaadibürooga NJORD liitumist on Tavo advokaadina töötanud kahes teises Eesti tunnustatud advokaadibüroos.

Liikmelisus
  • Eesti Advokatuur
Töökogemus

2019-           vandeadvokaat, NJORD

2017-2019   vandeadvokaadi abi, NJORD

2017            vandeadvokaadi abi, advokaadibüroo PwC Legal

2014-2017   vandeadvokaadi abi, advokaadibüroo Glimstedt

Haridus

2014   Tartu Ülikool, õigusteadus, MA

2012   Salzburgi suveülikool „Euroopa eraõigus“

2012   Tartu Ülikool, õigusteadus BA

Keeled

Eesti keel, inglise keel, vene keel

Aitame teil leida parima lahenduse