Uudised

Töövaidluste lahendamine muutub uuest aastast tõhusamaks ja lihtsamaks

Riigikogu võttis selle aasta suvel vastu uue töövaidluste lahendamise seaduse (edaspidi TVS), mis jõustub 1. jaanuaril 2018. Uue seaduse eesmärgiks on luua tõhus ja kaasaegne kohtuväline töövaidluste lahendamise süsteem: tagada töövaidluskomisjonile laekunud avalduste kiire ja kvaliteetne menetlemine, kõrge sisukvaliteediga otsused ja alternatiivsed võimalused vaidluste lahendamiseks.

Olulise uuendusena annab uus TVS töövaidluskomisjonile pädevuse lahendada kollektiivlepingu täitmisest tulenevaid kollektiivse töötüli vaidlusi. Töövaidluskomisjoni pädevusest välistatakse aga tööõnnetusest ja kutsehaigusest tingitud tervisekahjustuse, kehavigastuse ja surma põhjustamisega tekitatud kahju hüvitamise vaidlused kui ajakulukad ja keerulised vaidlused.

Uus regulatsioon annab töövaidluskomisjonile võimaluse lahendada töövaidlus kirjalikus menetluses, mis peaks menetluse muutma tõhusamaks ja selgemaks. Lisaks saavad töötaja ja tööandja võimaluse lahendada vaidlus kokkuleppeliselt lepitusmenetluse käigus. Töövaidluskomisjonis kui lepitusorganis lepitusmenetluse tulemusel sõlmitud kokkuleppe mittetäitmisel on võimalus esitada see kohtutäiturile täitmiseks. Samuti näeb uus TVS pooltele ette võimaluse lahendada vaidlus kompromissi sõlmimisega.

TVS-ga kaotatakse töövaidluskomisjonile esitatava rahalise nõude senine piirmäär 10 000 eurot. Seega on alates 1. jaanuarist 2018 võimalik pöörduda töövaidluskomisjoni sõltumata nõude suurusest. Tegemist on tervitatava muudatusega, sest praktikas ei ole kinnitust leidnud eeldus, et nõude suurus ja vaidluse keerukus on omavahel võrdelises seoses.

Töövaidluskomisjonile laekunud avalduse läbivaatamise aeg pikeneb 45 päevale. Samuti nähakse ette võimalus avalduse parandamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks. Need meetmed peaksid praktikas tõstma töövaidluskomisjonis tehtavate otsuste kvaliteeti.

Vajad töövaidluse lahendamisel professionaalset abi? Võta ühendust NJORDi advokaatide Katrin Sarapi, Triinu Hiobi ja Tavo Tiitsiga.

Soovid rohkem infot?
Seadusemuudatus: ehitussektor

Seadusemuudatus: ehitussektori töötajad saavad lisakaitse, ehitustööde peatöövõtja vastutus suureneb

Tööõnnetus

(Töö)õnnetus, mida keegi ei näinud – tagantjärgi tarkuseterad

Tööaeg

Summeeritud tööaeg ja riigipühad – millest lähtuda tööajaarvestusel?

Employee rights

Täieneb töötaja õiguste nimekiri ja töölepingu ülesütlemise piirangute loetelu

Kui töötaja ei saa töökohustusi täita, siis katseaeg pikeneb

Kui töötaja ei saa töökohustusi täita, siis katseaeg pikeneb

Tööandjal pole kunagi olnud ainuõigust töötajale

Tööandjal pole kunagi olnud ainuõigust töötajale

Tööleping

Kuidas palgata Ukraina sõjapõgenikke?

work

Millal on välismaalastel õigus Eestis lühiajaliselt töötada?

proovitöö

Proovitöö, tööolukorra matkimine või katseaeg?

Kohtukulud

Isegi kohtuvaidluse võidu korral võib tööandja olla kohustatud menetluskulud tasuma

Töökeskkonna ohutus

Andmekaitsereeglid ei takista töökohal tööohutuse tagamist

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Criticism

Kriitika talumine – kas uus väljakutse juhtidele?

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

COVID-19

COVID-19: Töötukassa kaudu makstava ajutise töötasu hüvitise tingimused

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Neli võimalust pühade ajal lisatööjõu palkamiseks

NJORD Estland: Ich habe keine Lust, zur Arbeit zu gehen!

Мы не хотим идти на работу!

Tööandja vastutab tehisintellekti diskrimineeriva käitumise eest

Kas tööandja võib kehtestada rõivastusstiili?

Mida peab tööandja töötaja autoriõiguste kohta teadma?

Kas töötaja vestlused sotsiaalmeedias on tööandjale siduvad?

Kui kõrge on sinu töötajate D-vitamiini tase?

Töövaidluskomisjoni esitatav nõue võib olla ka miljon eurot!

Kas hüvitis Sinu endisele töötajale on maksustatav?

Neli olulist maksunõuannet välisspetsialistide palkamiseks!

Töölepingu ülesütlemise etteteatamistähtaja rikkumine võib rikkujale kaasa tuua hüvitisenõude

Kuidas eristada töölepingut muudest teenuse osutamise lepingutest?

Ebavajalikuks osutunud konkurentsikeeld tasub lõpetada

Alati ei pea sõlmima töölepingut!

Millised reeglid peaksid töölepingus kirjas olema, et kohtuvaidlusi vältida?

Riigipühad ei vähenda summeeritud tööajaarvestusega töötaja tööaega

Renditöö kasutaja võib vastutada renditöötajal saamata jäänud töötasu eest

Probleemse töötaja võib töölt ajutiselt kõrvaldada!

Töövaidluste lahendamine muutub uuest aastast tõhusamaks ja lihtsamaks

Tööandja peab Eestisse lähetatud töötajatest teavitama Tööinspektsiooni

Soovid saada õigusuudiseid?
Aitame teil leida parima lahenduse