Uudised

Töövaidluste lahendamine muutub uuest aastast tõhusamaks ja lihtsamaks

Riigikogu võttis selle aasta suvel vastu uue töövaidluste lahendamise seaduse (edaspidi TVS), mis jõustub 1. jaanuaril 2018. Uue seaduse eesmärgiks on luua tõhus ja kaasaegne kohtuväline töövaidluste lahendamise süsteem: tagada töövaidluskomisjonile laekunud avalduste kiire ja kvaliteetne menetlemine, kõrge sisukvaliteediga otsused ja alternatiivsed võimalused vaidluste lahendamiseks.

Olulise uuendusena annab uus TVS töövaidluskomisjonile pädevuse lahendada kollektiivlepingu täitmisest tulenevaid kollektiivse töötüli vaidlusi. Töövaidluskomisjoni pädevusest välistatakse aga tööõnnetusest ja kutsehaigusest tingitud tervisekahjustuse, kehavigastuse ja surma põhjustamisega tekitatud kahju hüvitamise vaidlused kui ajakulukad ja keerulised vaidlused.

Uus regulatsioon annab töövaidluskomisjonile võimaluse lahendada töövaidlus kirjalikus menetluses, mis peaks menetluse muutma tõhusamaks ja selgemaks. Lisaks saavad töötaja ja tööandja võimaluse lahendada vaidlus kokkuleppeliselt lepitusmenetluse käigus. Töövaidluskomisjonis kui lepitusorganis lepitusmenetluse tulemusel sõlmitud kokkuleppe mittetäitmisel on võimalus esitada see kohtutäiturile täitmiseks. Samuti näeb uus TVS pooltele ette võimaluse lahendada vaidlus kompromissi sõlmimisega.

TVS-ga kaotatakse töövaidluskomisjonile esitatava rahalise nõude senine piirmäär 10 000 eurot. Seega on alates 1. jaanuarist 2018 võimalik pöörduda töövaidluskomisjoni sõltumata nõude suurusest. Tegemist on tervitatava muudatusega, sest praktikas ei ole kinnitust leidnud eeldus, et nõude suurus ja vaidluse keerukus on omavahel võrdelises seoses.

Töövaidluskomisjonile laekunud avalduse läbivaatamise aeg pikeneb 45 päevale. Samuti nähakse ette võimalus avalduse parandamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks. Need meetmed peaksid praktikas tõstma töövaidluskomisjonis tehtavate otsuste kvaliteeti.

Vajad töövaidluse lahendamisel professionaalset abi? Võta ühendust NJORDi advokaatide Katrin Sarapi, Triinu Hiobi ja Tavo Tiitsiga.

Soovid rohkem infot?
KÜberrünnak

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

tööleping

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Criticism

Kriitika talumine – kas uus väljakutse juhtidele?

Soovid saada õigusuudiseid?
Aitame teil leida parima lahenduse