Uudised

Tunnustatakse usaldusväärseid ühisrahastusportaale

Oleme uhked, et advokaadibüroo NJORD partneri Anne Veerpalu juhtimisel asub FinanceEstonia hea tava komisjon tunnustama usaldusväärseid ühisrahastusportaale hea tava märgisega.

FinanceEstonia pressiteade:

FinanceEstonia tunnustab usaldusväärseid ühisrahastusportaale hea tava märgisega

23.01.2020

Hea tava nõuete järgimisega annavad ühisrahastusportaalid märku, et tegutsevad jätkusuutlikult ja vastutustundlikult ning seda jälgib hea tava komisjon. Märgisega tunnustatud Eestis tegutsevad portaalid on Bondora Capital, Crowdestate, EstateGuru ja Fundwise.

Hea tava eesmärk on tunnustada usaldusväärseid ühisrahastusportaale, toetada nende häid praktikaid ja arendada koostööd. Hea tava komisjoni tööd juhtiva advokaadibüroo NJORD partneri Anne Veerpalu sõnul on FinanceEstonia ühisrahastuse hea tava hetkel täiendamisel, et reageerida vahepeal edasi arenenud õigusraamistikule. “Tulemas on Euroopa Liidu regulatsioon, mis ühtlustab õigusraamistiku kogu regioonis, kuid sellega läheb veel paar aastat aega, seega tava muutmisega üritame portaale motiveerida muudatuste suunas juba täna liikuma. Suurimaks väljakutseks ja osaliselt ka heas tavas toodud reeglite eesmärgiks on investorite teadlikkuse tõstmine portaali enda tegevuse kaudu ja portaalide vastutustundliku toimimise tagamine. Komisjoni otsusega väljastatud märgised annavad investoritele täiendava kindluse nende portaalide tegevuse kohta,” rääkis Veerpalu.

Ühisrahastuse hea tava olulisust ja vajadust kinnitab FinanceEstonia ühisrahastuse töögrupi juht ja EstateGuru tegevjuht Mihkel Stammi sõnul sel nädalal avalikkuseni jõudnud Läti päritolu portaali sulgemine. Ta rõhutab, et portaalide puhul tuleb investoritel jälgida nende tegevust laiemalt ja uurida vajadusel lisa.

“Kindlust portaali usaldusväärsusest saab sellest, kui see on mõne regulaatori juures litsentseeritud. Vaadata tasub ka seda, kui kaua on platvorm tegutsenud, kes on omanikud, millised on majandustulemused ja millist tagasisidet on sellele kasutajad andnud,” rääkis ta. Ehkki Euroopa Liidu tasemel on regulatsioonid veel väljatöötamisel, on mitmed liikmesriigid praeguseks kehtestanud enda regulatsioonid. Eesti puhul annab Stammi sõnul kindlust FinanceEstonia poolne kontroll, hea tava reeglid ning hea tava märgise väljastamise iga-aastane vastavuskontroll.

FinanceEstonia väljastatav hea tava märgis antakse ühisrahastusportaali pidajale hea tava nõuetega kooskõlas tegutsemise põhjal. Hea tava märgise saanud portaalid peavad kinni oma kohustustest andmekaitse, rahapesu tõkestamise ja tarbijakaitse vallas. Märgise andmise üle otsustab FinanceEstonia ühisrahastuse komisjon, kes kontrollib hea tava nõuete järgimist.

Ühisrahastuse hea tavaga saab tutvuda siin.

Soovid rohkem infot?
Euroopa Liit

Nõuet Euroopa Liidus asuva ettevõtte vastu võib olla võimalik arvatust lihtsamalt maksma panna

NJORD Estland: Eigenhändige Unterschrift versus elektronische Signatur

NJORD Estland: Eigenhändige Unterschrift versus elektronische Signatur

Internetis laimaja vastutusele võtmine võib olla keerukas

Täitedokumendiga tunnustatud nõuete aegumistähtajad muutuvad

Kliendilepingu üldtingimused 2019 / General Terms and Conditions in 2019

Rahvusvaheline Kaubanduskoda nimetas NJORDi partneri Triinu Hiobi maineka ICC vahekohtu liikmeks

Põhjamaade ärikultuur – suve väljaanne

Legal 500 andis NJORD Advokaadibüroole suurepärased hinnangud

NJORD Advokaadibüroo koostöös Applex Attorneys advokaadibürooga (Soome) esindasid AQ Group AB-d Mecanova Oy omandamisel

NJORD Advokaadibüroo on Nasdaq Balti First North alternatiivturu nõustaja Eestis

Legendaarne Aaron Swartz – kolm asja, mida temalt õppida

Rahvusvaheline õigusturuosaliste hindaja Chambers & Partners Europe 2018 tunnustab NJORD Advokaadibüroo partnereid Anne Veerpalu, Katrin Sarapit ja Triinu Hiobit

Lihtsustatud menetlused nõuete maksma panekuks Euroopa Liidus

Lihtsustatud menetlused nõuete maksma panekuks Euroopa Liidus

Kuidas tagada positiivse kohtuotsusega väljamõistetud rahalise nõude täitmine?

Kohtuvaidluses on kliendil müüja ees eelis

Viis olulist asja, mida soomlastega äri tehes meeles pidada

Soovid saada õigusuudiseid?
Aitame teil leida parima lahenduse