Uudised

22.01.2019

Ärisaladuse kuritarvitaja vastu saab esitada nõude

Ettevõtja äritegevust puudutava teabe, eriti oskusteabe sattumine võõrastesse kätesse võib nullida konkurentsieelise, anda ebaausa eelise teistele turuosalistele ja tuua kaasa korvamatut kahju. Hiljuti, 2018. aasta detsembri keskpaigas jõustusid ärisaladuse kaitset täpsustavad reeglid. Nende reeglitega võeti ühtlasi Eesti õigusesse üle Euroopa Liidus kehtiv ärisaladuse kaitse direktiiv.

15.01.2019

Täitedokumendiga tunnustatud nõuete aegumistähtajad muutuvad

Seni on Eesti seadustes püütud hoida aegumistähtajad võimalikult ühetaolised. Sellega seoses on alates  2011. aastast kehtinud regulatsioon, mille kohaselt jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude, samuti kohtulikust kokkuleppest või muust täitedokumendist tuleneva nõude aegumistähtaeg on 10 aastat kohtuotsuse jõustumisest või muu täitedokumendi väljaandmisest.

09.01.2019

Ehitusvaidluse tulemuse võib otsustada hoone vastavus standardi nõuetele

Viimastel aastatel jõudsalt kasvanud ehitusmahtude taustal on jätkuvalt aktuaalsed hoonete ehituskvaliteeti puudutavad vaidlused. Harvad ei ole juhud, kus eluaseme või äripinna soetajat hakkab alles sissekolimise järgselt häirima mõni hoone ehituslik iseärasus või hoonega seotud probleem. Omaette küsimus on, kas selline iseärasus või probleem on käsitletav hoone kvaliteedinõuetele mittevastavusena ehk teisisõnu puudusena, mis võiks anda alust müüja vastu nõuete esitamiseks.

07.01.2019

NJORDi hommikuseminar “Toome raha koju!”

Maksmata jäänud arve või leppetrahvi taga võivad olla erinevad põhjused: ajutine kehv rahavoog või hoopis arve või leppetrahvinõudega mittenõustumine. Majandusaastat kokku võttes tasub klientide võlgnevused kriitilise pilguga üle vaadata ja otsustada, kuidas neile läheneda: kas rääkida kliendiga läbi, anda asjale ametlik käik või kanda võlg ebatõenäoliselt laekuvana maha. Sobiv lahendusvariant sõltub sageli sellest, milline on […]

Liitu uudiskirjaga

Jagame lahkelt oma teadmisi ka sinuga.

Liitu uudiskirjaga siin!