Lars Christian Lyby-Iversen beskæftiger sig med behandling af konkursboer og rådgivning inden for insolvens og rekonstruktion.
Han har fokus på en effektiv sagsbehandling og på det værdiskabende i de konkrete sager.

Lars har desuden erfaring med sundhedsret, herunder bl.a. rådgivning inden for det offentliges håndtering af borgernes patientjournaler.

Let us solve your problem