Juridiskā palīdzība apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jautājumos

NJORD piedāvā konsultācijas un interešu pārstāvību kā apdrošināšanas kompānijām un apdrošināšanas brokeriem, tā arī apdrošinātām personām.

Apdrošināšanas kompānijām un apdrošināšanas brokeriem NJORD piedāvā juridisko palīdzību visos jautājumos, kas saistīti ar to darbību, tajā skaitā:

Apdrošinātām personām NJORD piedāvā konsultācijas un interešu pārstāvību attiecībās ar apdrošināšanas kompānijām, tajā skaitā: