Apdrošināšana un pārapdrošināšana

NJORD konsultē un pārstāv kā apdrošināšanas kompānijas un apdrošināšanas brokerus, tā arī apdrošinātās personas.

Apdrošināšanas kompānijām un apdrošināšanas brokeriem NJORD piedāvā juridisko palīdzību visos jautājumos, kas saistīti ar to darbību, tajā skaitā:

Apdrošinātām personām NJORD piedāvā konsultācijas un interešu pārstāvību attiecībās ar apdrošināšanas kompānijām, tajā skaitā: