Juristu konsultācijas darba tiesību jautājumos

Darba likums ir svarīgs gan darbadevējiem, gan darba ņēmējiem. Daudzo darba likumdošanas normatīvo aktu un to mijiedarbības dēļ mēs iesakām izmantot juristu konsultācijas sastādot kolektīvos un individuālos līgumus, amata aprakstus, konsultācijas atlaišanas un citos gadījumos. Mēs konsultējam visos darba likumdošanas jautājumos.

Mēs piedāvājam daudzu dažādu dokumentu sastādīšanu saistībā ar darba attiecību uzsākšanu un izbeigšanu, tajā skaitā:

Mēs pārstāvam mūsu klientus tiesā, tajā skaitā šādos gadījumos:

Mēs piedāvājam juridisku atbalstu gadījumos, kad mūsu klienti plāno plašas uzņēmuma organizatoriskās izmaiņas, tajā skaitā:

Mēs nodrošinām visu formalitāšu izpildi, lai iekārtotu darbā ārzemju darbiniekus, kā arī nodrošinām šādiem darbiniekiem termiņuzturēšanās atļauju iegūšanu. (t.sk. termiņuzturēšanās atļaujas augstas kvalifikācijas ārzemju darbiniekiem – tā saucamās, Eiropas Savienības zilās kartes, kas ļauj tās īpašniekiem un to laulātajiem saņemt virkni sociālo garantiju priekšrocību, iespēju iegūt pastāvīgā iedzīvotāja statusu ES, kā arī iespēju iegūt ES zilo karti citā ES valstī.)