Juristi ES un konkurences tiesību jautājumos

Konkurences noteikumi regulē uzņēmējdarbības sektoru, un ja katrs ievēro šos noteikumus , tad paveras iespējas inovācijām, izaugsmei un attīstībai. Bet, ja jūsu uzņēmējdarbībai tiek uzspiesti negodīgi vai nepamatoti nosacījumi vai tiek kavēta jūsu uzņēmuma attīstība, tad mēs esam gatavi Jums palīdzēt.

Mūsu komandā ir pieredzējuši advokāti, kas pārzina ar ES tiesībām un konkurences tiesībām saistītos jautājumus gan atsevišķās valstīs, gan ES kopumā . Balstoties uz padziļinātām klientu uzņēmējdarbības zināšanām, mēs sniedzam padomus preventīvu pasākumu veikšanā, lai novērstu iespējamās problēmas.

Mēs esam radoši, elastīgi un pārliecināti par inovatīvas domāšanas nepieciešamību. Mēs pārzinām iestāžu nostāju un zinām kā tās iesaistīt konstruktīvā dialogā. Tas ļauj mums novērst lielāko daļu juridisko problēmu, vēl pirms tās kļuvušas nopietnas. Nepieciešamības gadījumā, mēs esam gatavi aizstāvēt klientus pret nepamatotiem konkurentu uzbrukumiem, kā arī valsts iestāžu ES noteikumu nepareizo iztulkošanu.

Mēs piedāvājam analīzi, stratēģiju un ieteikumus tādos jautājumos kā:

Mēs konsultējam visos jautājumos saistībā ar ES tiesību normām, tostarp šādos jautājumos:

Novērtējumi

2014. gadā „Chambers and Partners” klasificēja mūsu juridisko biroju kā „citu ievērojamu juridisku biroju” (t.i., aktīvu, bet vēl neklasificētu), vienlaikus partneri Tomasu Rīlu (Thomas Ryhl) „Patīkami pārsteigti avoti” apraksta kā „izcilu informācijas sniedzēju, kurš vienmēr ir informēts par aktuālāko, kas notiek juridiskajā un politiskajā kopienā” un norādot, ka partnerim Andersam Torbolam (Anders Torbøl ) saskaņā ar avotiem ir „labas spriestspējas un drosme” konkurences tiesību lietās. Viņš tiek cildināts par apdomīgu pieeju un plašām profesionālām zināšanām.

Legal 500 (2014. g.) vērtē NJORD kā 3. līmeņa juridisko biroju – tātad augstāks vērtējums ir tikai četriem citiem juridiskajiem birojiem, un novērtē partneri Tomasu Rīlu kā „vadošu personību” ES un konkurences tiesībās: „NJORD komandu vada „labu reputāciju ieguvušais, loģiski domājošais” Anders Torbols un „kompetentais, uzņēmējdarbības jomu pārzinošais” Tomass Rīls, „izcilais, izpalīdzīgais” Mortens Brūss (Morten Bruus) un biotehnoloģiju speciālists Rasmuss Lunds (Rasmus Lund).”