Apkārtējā vide un vides tehnoloģijas

Mūsu sabiedrības uzmanība kā nekad iepriekš ir pievērsta „zaļajam” dzīvesveidam. Vienlaicīgi ar to pieaug arī vēlēšanās investēt atjaunojamos enerģijas avotos un vides tehnoloģijās. Tajā pat laikā, šajā jomā pastiprinās valsts kontrole, kas savukārt liek klientiem arvien biežāk lūgt palīdzību juristiem.

Mēs sniedzam konsultācijas vides aizsardzības noteikumu piemērošanā, palīdzam licenču saņemšanā un pārstāvam klientus vides aizsardzības lietās. Mums arī ir pieredze klientu interešu pārstāvībā saistībā ar atjaunojamās enerģijas avotu enerģijas piegādi (tajā skaitā vēja enerģijas piegādi).