News

EU-domstolen ger NJORDs klient MIRCOM rätt i fildelningsärenden

Den 17 juni 2021 har EU-domstolen avkunnat dom i mål C-597/19 som berör NJORDs klient MIRCOM samt centrala aspekter inom fildelningsprocessen. Domen fastslår fyra väsentliga frågor som kommer ha betydelse för svensk rättspraxis.

EU-Domstolen giver NJORDs klient ret i fildelingssagerne

VAD FASTSLÅR EU-DOMEN?

EU-domstolen har i mål C-597/19 fastställt följande för NJORDs klient MIRCOM: 

1.    att MIRCOM som specialiserat företag har rätten att föra talan (talerätt), punkterna 61, 62, 68, 69, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 95 och 96.
 
2.    att specialiserade företag (som MIRCOM och CMS) ska enligt EU-rätten inte behandlas mindre gynnsamt än filmproducenter som väljer att göra sina rättigheter gällande på egen hand, punkt 77. 
 
3.    att nedladdningen av delar eller fragment av en fil är ett intrång i upphovsrätten, punkterna 32, 42, 43, 45 och 57.
 
4.    att lagring och behandling av personuppgifter inom fildelningsärenden är förenligt med GDPR, punkterna 97, 106, 109 och 110.

VILKEN BETYDELSE HAR EU-DOMEN?

Beslutet är principiellt och har konkret formulerat och behandlat många aspekter inom fildelningsprocessen. Med anledning av EU-domstolens tydliga beslut kan man dra slutsatsen att civilrättsliga stämningar är och har alltid varit i enlighet med EU-lagstiftningen och för NJORDs del även dansk lag. 

Vi hoppas att EU-domstolens tydliga budskap kommer läsas och spridas, samt att vi återigen kan fokusera på att piratkopiering av filmer inte är lagligt och att advokater som bistår rättighetsinnehavarna tillsammans med polisen och andra myndigheter spelar en viktig roll i samhället.