Nyhed

EU-Domstolen giver NJORDs klient MIRCOM ret i fildelingssagerne

Den 17. juni har EU-Domstolen afsagt dom i sag C-597/19, der omhandler NJORDs klient MIRCOM og mange centrale aspekter af fildelingssagerne. Dommen slår fem meget vigtige forhold fast, som vil få betydning for dansk retspraksis.

EU-Domstolen giver NJORDs klient ret i fildelingssagerne


HVAD FASTLÅR EU-DOMMEN?

EU-domstolen har i sag C-597/19 præjudicielt fastslået følgende for NJORDs klient MIRCOM: 

 1. at MIRCOM som outsourcing virksomhed har påtaleret til at føre sager (søgsmålskompetence), Præmis 61, 62, 68, 69, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 95 og 96.
   
 2. at outsourcing virksomhed (som MIRCOM og CMS) ikke efter EU-retten skal behandles mindre gunstigt end filmproducenternes egen håndhævelse, Præmis 77.
   
 3. at opgørelsen af vederlaget foretages ud fra den brugergruppe, der befinder sig i SWARM under delingen, Præmis 32, 44 og 53.
   
 4. at tilgængeliggørelse af et delelement, som bevist i loggen, er en ophavsretskrænkelse, Præmis 32, 42, 43, 45 og 57.
   
 5. at opbevaring og behandling af personoplysninger i disse sager er forenelig med GDPR-reglerne, Præmis 97, 106, 109 og 110.HVILKEN BETYDNING HAR EU-DOMMEN?

Afgørelsen er meget konkret og har beskæftiget sig med mange aspekter af fildelingssagerne. På baggrund af EU-domstolens klare afgørelse kan det konkluderes, at de civile søgsmål er og stedse har været i fuld overensstemmelse med EU-retten og dansk ret. 

Vi håber, at EU-domstolens klare budskab bliver læst og kommunikeret, og at vi igen kan få fokus på, at pirateri af film ikke er lovligt og at advokater, der bistår rettighedshavere, sammen med politi og andre myndigheder varetager en vigtig samfundsfunktion.