Juridiskās palīdzības sniegšana imigrācijas jautājumos ir viens no nozīmīgajiem NJORD virzieniem. Mēs sniedzam palīdzību uzturēšanās atļauju saņemšanā uz jebkāda veida pamatojuma, tostarp uz investīciju, nodarbinātības, ģimenes apvienošanās, studiju u.c. pamata. NJORD sniedz juridisku atbalstu ES Zilo karšu pieprasīšanā (uzturēšanās atļauja augsti kvalificētiem speciālistiem), saņemot ES pastāvīgā iedzīvotāja statusu un Latvijas pilsonību.

NJORD (Latvija) ir pirmās vispasaules imigrācijas advokātu alianses – VisaLaw International – dalībnieks.

Mēs sniedzam juridisko palīdzību mūsu klientiem šādos jautājumos, kas ir saistīti ar imigrāciju:

  • TUA saņemšana, pamatojoties uz nekustamā īpašuma iegādi, ar nekustamā īpašuma objektu meklējumiem un atlasi, tostarp pirkuma darījumu noformēšanu
  • TUA saņemšana uz uzņēmējdarbības pamata (kompānijas dibināšana vai citu formu uzņēmējdarbības īstenošana), sniedzot visu uzņēmējdarbības vedu organizācijas un dibināšanas pakalpojumus
  • TUA saņemšana kompāniju izpildu un uzraudzības institūciju locekļiem (valdes un padomes locekļi)
  • TUA saņemšana, pamatojoties uz noguldījumu bankā vai valsts vērtspapīru iegādi
  • TUA saņemšana uz nodarbinātības vai studiju pamata
  • Juridiskās palīdzības sniegšana darba devējiem, iekārtojot darbā ārvalstniekus
  • TUA saņemšana uz ģimenes apvienošanās un citiem pamatiem
  • Konsultācijas un atbalsts jautājumos saistībā ar ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanu
  • Konsultācijas un atbalsts Latvijas pilsonības saņemšanas jautājumos
Mēs atrisināsim Jūsu problēmu