Darba likums ir svarīgs gan darbadevējiem, gan darba ņēmējiem. Daudzo darba likumdošanas normatīvo aktu un to mijiedarbības dēļ mēs iesakām izmantot juristu konsultācijas sastādot kolektīvos un individuālos līgumus, amata aprakstus, konsultācijas atlaišanas un citos gadījumos. Mēs konsultējam visos darba likumdošanas jautājumos.

Mēs piedāvājam daudzu dažādu dokumentu sastādīšanu saistībā ar darba attiecību uzsākšanu un izbeigšanu, tajā skaitā:

 • Darba līgumi un līgumi ar izpildinstitūciju locekļiem
 • Kolektīvie darba līgumi
 • Amatu apraksti
 • Konkurences aizlieguma līgumi un konfidencialitātes līgumi
 • Specifiski līgumi dažādiem gadījumiem un konfliktsituācijām

Mēs pārstāvam mūsu klientus tiesā, tajā skaitā šādos gadījumos:

 • Atlaišana
 • Vienlīdzīgu tiesību nodrošināšana
 • Diskriminējošas darbības
 • Lojalitātes ievērošana
 • Konkurences aizlieguma un konfidencialitātes neievērošana

Mēs piedāvājam juridisku atbalstu gadījumos, kad mūsu klienti plāno plašas uzņēmuma organizatoriskās izmaiņas, tajā skaitā:

 • Saplūšana un pārņemšana
 • Uzņēmējdarbības pārcelšana no citām valstīm uz Latviju
 • Uzņēmējdarbības iegāde un pārdošana
 • Kolektīvā darbinieku atlaišana

Mēs nodrošinām visu formalitāšu izpildi, lai iekārtotu darbā ārzemju darbiniekus, kā arī nodrošinām šādiem darbiniekiem termiņuzturēšanās atļauju iegūšanu. (t.sk. termiņuzturēšanās atļaujas augstas kvalifikācijas ārzemju darbiniekiem – tā saucamās, Eiropas Savienības zilās kartes, kas ļauj tās īpašniekiem un to laulātajiem saņemt virkni sociālo garantiju priekšrocību, iespēju iegūt pastāvīgā iedzīvotāja statusu ES, kā arī iespēju iegūt ES zilo karti citā ES valstī.)

MĒS ATRISINĀSIM JŪSU PROBLĒMU
Vēlaties uzzināt vairāk?
Employment law Unsplash

NJORD tiesu prakses jaunumi: Senāts pieņēmis spriedumu lietā par bosinga pazīmēm darba tiesiskajās attiecībās

NJORD Latvija: Kā var rīkoties darba devējs koronavīrusa periodā

Jauns likums par jaunuzņēmumiem padara Latviju par ideālu vietu uzņēmējdarbības uzsākšanai