Mūsu prakse krimināltiesību jomā koncentrējas galvenokārt uz balto apkaklīšu noziegumiem, t.i. noziegumiem, ko izdara valsts un uzņēmumu amatpersonas, regulēto profesiju pārstāvji – notāri, maksātnespējas administratori, ārsti, arhitekti u.c. Tie ir ekonomiskie noziegumi –  kukuļošana, komerciālā uzpirkšana, krāpšana, reiderisms, dokumentu viltošana, noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi, izvairīšanās no nodokļu nomaksas u.c. Mēs pārstāvam uzņēmumus un to darbiniekus, kā arī privātpersonas.

Mēs atbalstām korporatīvus klientus iekšējo pārkāpumu izmeklēšanas gadījumos, kā arī pret uzņēmumu izdarītajos noziegumos, tostarp akcionāru vai vadības veiktās aktīvu novirzīšanas izmeklēšanas gadījumos.

Šobrīd mēs esam īpaši aktīvi noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas jautājumos, sniedzot juridisku palīdzību klientiem lēmumu par līdzekļu iesaldēšanu apstrīdēšanā, lēmumu par līdzekļu atzīšanu par noziedzīgi iegūtajiem apstrīdēšanā, pierādījumu vākšanā par līdzekļu likumīgo izcelsmi, ka arī sniedzam citu nepieciešamo palīdzību.

Mums ir liela pieredze klientu pārstāvēšanā visās kriminālprocesa stadijās – no pirmstiesas izmeklēšanas līdz tiesas procesa pabeigšanai, ieskaitot apelācijas un kasācijas instances. Mums ir plašas zināšanas par valsts tiesu, prokuratūras un tiesībaizsardzības iestāžu darbības metodēm, principiem un praksi.

Pēc klienta pieprasījuma analizējam klienta aizstāvības taktiku un nepieciešamības gadījumā piedāvājam tās korekcijas pasākumus. Visās procesa stadijās nodrošinām kvalitatīvu procesuālo dokumentu sagatavošanu, kā arī izstrādājam atzinumus par krimināltiesību un kriminālprocesuālo tiesību piemērošanas jautājumiem.

Pēc iepriekšējas vienošanās nodrošinām advokāta klātbūtni dažādās izmeklēšanas darbībās (pratināšanā, kratīšanā, utt.), drošības līdzekļa izraudzīšanā, kā arī tiesas sēdēs. Nodrošinām aizstāvību policijas un citu tiesībaizsardzības iestāžu aizturētajām personām, juridiskās palīdzības sniegšanu cietušajiem un lieciniekiem, civilprasītāja interešu pārstāvēšanu kriminālprocesā.

Vēlaties uzzināt vairāk?
Criminal procedure law

Likumdošanas jaunumi Latvijā: Plānoti grozījumi Kriminālprocesa likumā

Mēs atrisināsim Jūsu problēmu