Jebkuri strīdi ir nevēlami, tie prasa zināmus resursus un liek novērsties no ikdienas darbiem, tādējādi radot traucējumus uzņēmējdarbībā. Sadarbojoties ar NJORD Jūs pārliecināsieties, ka mēs pieliekam visas pūles, lai strīdu risināšanas patērētais laiks būtu minimāls. Ja pastāv iespēja, mēs cenšamies atrisināt strīdus ārpus tiesas.

NJORD ir plaša pieredze klientu interešu pārstāvēšanā biznesa konfliktos. Katrā konkrētā gadījumā tiek piesaistīti biroja juristi, kas specializējas atbilstošā nozarē:

 • Būvniecības tiesības
 • Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības likumdošana
 • Pretmonopola likumdošana
 • Nodokļu likumdošana
 • Jūras un transporta tiesības
 • IT un telekomunikācijas
 • Franšīze un izplatīšana
 • Konkurences tiesības
 • Korporatīvās tiesības
 • Darba tiesības
 • Imigrācija

Mēs pārstāvam klientus gan tiesās, gan šķīrējtiesās:

 • Lielie vietējie un starptautiskie uzņēmumi
 • Valsts iestādes
 • Mazi un vidēji lieli uzņēmumi

Mūs bieži pieaicina strīda rašanās agrīnā stadijā, kad mums ir iespēja noteikt dažādu strīda risinājumu veidu priekšrocības un trūkumus. Mēs jūtamies pārliecināti jebkurā no iespējamajiem scenārijiem un piedāvājam klientiem vislabāko risinājumu. Izstrādājot dažādus veidus kā iziet no konfliktsituācijas, mēs piedāvājam klientam izvēlēties vislabāko risinājumu, tajā skaitā:

 • Dažādu iespējamo strīdu risinājumu finansiālās sekas
 • Dažādu iespējamo strīdu risinājumu priekšrocības un trūkumi
 • Dažādu iespējamo strīdu risinājumu komerciālās puses
 • Specifiskas problēmas, kas rodas slēdzot starptautiskus līgumus.