Mums ir liela pieredze saistībā ar jūras un sauszemes pārvadājumu likumdošanu.

Mēs sniedzam pakalpojumus visām kuģniecībā iesaistītām pusēm: aģentiem (ekspeditoriem, līniju aģentiem, kuģu aģentiem utt.); fraktētājiem; apdrošināšanas kompānijām; finanšu institūcijām; kuģu īpašniekiem; gala klientiem. Mēs sniedzam konsultācijas sekojošos jautājumos:

 • Kuģu iegāde un pārdošana
 • Kuģu reģistrācija
 • Hipotēka
 • Jūras apdrošināšana un pārapdrošināšana
 • Kuģubūves finansēšana
 • Kuģu arests un atbrīvošana no aresta
 • Transporta un jūras prasību nodrošināšana
 • Jahtu pārdošana, pirkšana, apdrošināšana, finansēšana, fraktēšanas strīdi, komercstrīdi

Mēs sniedzam pakalpojumus visām sauszemes kravu pārvadājumos iesaistītām pusēm: pārvadātājiem, transporta līdzekļu īpašniekiem, ekspeditoriem, muitas noliktavām, gala klientiem. Mēs sniedzam konsultācijas un piedāvājam interešu pārstāvību sekojošos jautājumos:

 • Starptautiskā preču pirkšana-pārdošana
 • Apdrošināšana
 • Pārvadājuma līgumi
 • Transporta strīdi, tajā skaitā strīdi saistībā ar kravu bojājumiem, nozaudēšanu, nesavlaicīgu piegādi, apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanas atteikumu
Vēlaties uzzināt vairāk?

NJORD nodrošina Kuehne + Nagel uzvaru tiesā lietā par 1mlj zaudējumu atlīdzināšanu

Mēs atrisināsim Jūsu problēmu