31.12.2014

Ziņas

Nosaukuma maiņas iemesli

No 2015. gada 1. janvāra esam nomainījuši savu nosaukumu no MAQS uz NJORD. Šāda lēmuma iemesls – juridiskie biroji MAQS Dānijā un Zviedrijā ir vienojušies par uzņēmuma sadali divās atsevišķās daļās. No 1. janvāra MAQS vārdu nesīs tikai uzņēmuma Zviedrijas daļa, bet Dānijas daļa kopā ar uzņēmuma birojiem Baltijas valstīs turpinās darbu jau kā NJORD.

Ziemeļvalstu stratēģija

Sadalīšanās iemesls ir uzņēmuma Zviedrijas un Dānijas vadības atšķirīgais redzējums uz nākotnes stratēģiju. Zviedri nolēma stratēģiski koncentrēties tikai uz Zviedriju, turpretim Dānija un Baltija turpinās savu esošo – un veiksmīgo – Ziemeļvalstu stratēģiju, sniedzot konsultācijas un pakalpojumus klientiem visās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs.

Darbība ierastajā ritmā

Mēs turpināsim strādāt arī Zviedrijā – ja nepieciešams, ar jaunu vai esošo Zviedrijas darījumu partneru palīdzību tieši tāpat, kā veicam darbu citās Ziemeļvalstīs. Tādējādi mēs arī turpmāk darbosimies kā vārti uz Ziemeļvalstu un Baltijas tirgiem. Šādu iespēju pieprasa aizvien vairāk mūsu klientu.

Nosaukuma maiņa nekādā veidā neietekmēs mūsu klientus, un arī Dānijas un Baltijas valstu uzņēmuma struktūra paliks bez izmaiņām.

NJORD ir biroji Orhūsā, Kopenhāgenā, Rīgā, Tallinā un Viļņā.