Kontakti

Mēs atrisināsim Jūsu problēmu

Kad Jūs nosūtāt mums pieprasījumu, izmantojot mūsu saziņas formu, mēs apstrādāsim Jūsu personas datus un kontaktinformācijas formā norādīto informāciju, lai Jums atbildētu. Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir atrodams Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā par apstrādi, pamatojoties uz likumīgām interesēm, kur Jūsu intereses netiek pārkāptas, jo mēs apstrādājam ne vairāk, kā ir nepieciešams atbildes sniegšanai uz Jūsu jautājumu.

Mēs glabājam Jūsu informāciju trīs mēnešus, pēc tam tā tiks dzēsta. Ja Jūsu pieprasījums pārvēršas par faktisku juridisku konsultāciju, uz Jums attiecas mūsu Vispārējā personas datu politika.

Mūsu Personas datu politikas punkti, kas attiecas uz NJORD kā datu pārzini (“Kontaktinformācija”), mūsu īstenotā datu apstrādātāju izmantošana (“Personas datu izpaušana un pārsūtīšana”), Jūsu personiskās tiesības (“Tiesības”) un sūdzības iesniegšanas vadlīnijas ( “Iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei”) attiecas arī uz komunikāciju, izmantojot saziņas formu.