Ziņas

NJORD juridiskie jaunumi: 2022. gadā pieņemtā Digitālo pakalpojumu regula

NJORD juridiskie jaunumi: 2022. gadā pieņemtā Digitālo pakalpojumu regula (Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 19. oktobra regula (ES) Nr. 2022/2065) uzliek saistības kopumā un daļa regulas ir tieši piemērojama jau kopš 2022. gada 16. novembra, uzliekot Eiropas Savienības ietvaros darbību īstenojošu tiešsaistes starpniecības platformu (interneta plūsmu apmaiņas punktu, mākoņpakalpojumu vietņu, tīmekļa mitināšanas pakalpojumu, virtuālo tīklu, u.c.) un sociālo tīklu platformu īpašniekiem, kuru gada apgrozījums sasniedz 45 miljonus EUR ieviest dažāda veida platformu satura kontroles rīkus drošas un uzticamas tiešsaistes vides nodrošināšanai, kā arī nelikumīga satura publicēšanas novēršanai. Savukārt, no 2024. gada 17. februāra Regula paredz minēto noteikumu piemērošanu arī pārējām platformām, neatkarīgi no to apgrozījuma.

Par nelikumīgu saturu Digitālo pakalpojumu regulas izpratnē uzskatāma, piemēram, seksuālu vardarbību pret bērnu atspoguļojošu attēlu kopīgošana, nelikumīga privātu attēlu kopīgošana bez saskaņošanas, kibervajāšana, neatbilstošu vai viltotu produktu tirgošana, produktu tirgošana vai pakalpojumu sniegšana, pārkāpjot patērētāju tiesību aizsardzības normas, ar autortiesībām aizsargātu materiālu nesankcionēta lietošana, u.tml.

Kad pakalpojuma saņēmēja saziņa notiek ar sarunbotiem, minētais jānorāda tiešsaistes vietnē. Kā arī skaidri jānorāda un regulāri jāatjaunina informācija par iemesliem, uz kuru pamata tiešsaistes starpniecības pakalpojumu sniedzēji var ierobežot savu pakalpojumu sniegšanu, kā arī tiem skaidri jāinformē pakalpojuma saņēmēji par būtiskām izmaiņām platformu lietošanas noteikumos. Turklāt, uz nepilngadīgo publiku orientēto vietņu pakalpojumu sniedzējiem šī informācija jāpadara pēc iespējas vienkāršāka un nolūkā minēto informāciju nodot sistēmu lietotājiem, pakalpojumu sniedzēji var izmantot grafiskus elementus, piemēram, ikonas vai attēlus. Neatbilstoša satura gadījumā īslaicīgi jāpārtrauc savas attiecīgās darbības nodrošināšana ļaunprātīgā rīcībā iesaistītajai personai, kā arī jādzēš minētais saturs, turklāt, jābūt pieejamām patformu pakalpojumu sniedzēju pieņemto lēmumu apstrīdēšanas iespējām. Papildus jāatzīmē, ka minētie noteikumi neizslēdz patērētāju tiesību, intelektuālā īpašuma tiesību un cita speciālā regulējuma piemērošanu attiecībā uz tiešsaistes vidi.