Ziņas

NJORD nodrošina Kuehne + Nagel uzvaru tiesā lietā par 1mlj zaudējumu atlīdzināšanu

Šajā lietā prasītājs ir IF P&C Insurance AS un atbildētājs - Kuehne + Nagel, un trešās puses Finnlines Plc un Polar Express International B.V. Lietas būtība ir zaudējumu atlīdzināšana aptuveni 1mlj EUR vērtībā par konteinera nozaudēšanas gadījumu pārvadājot konteineru pa jūru. Pirmās instances tiesas un apelācijas instances tiesas spriedums bija par labu prasītājam.

Tiesvedības procesa apraksts

Pēc mūsu sagatavotās kasācijas sūdzības, kas balstījās uz vairākiem būtiskiem pārkāpumiem materiālo un procesuālo tiesību normu interpretācijā un piemērošanā, 2015.gada maijā Augstākās tiesas Senāts piekrita izvirzītajiem argumentiem par nepareizu materiālo normu piemērošanu, un pieņēma spriedumu atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu un nosūtīt lietu atkārtotai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

2016.gada februārī Rīgas apgabaltiesa atkārtoti izskatīja lietu un pilnībā noraidīja “IF P&C Insurance” prasību pret “Kuehne+Nagel”.

Ar šo lietu nodarbojas partneris Sergejs Petrovs un vecāka juriste Anna Kosinska.