Ziņas

NJORD palīdzība: Ekonomikas un kultūras augstskolas projekts MaKE IT

NJORD Ekonomikas un kultūras augstskolas (Latvija) uzdevumā ir sagatavojis juridisko atzinumu par intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem saistībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 1.1.1.1.3/21/A/003 "Inovāciju stipendijas studentiem starpdisciplinārās mākslas, kultūras, ekonomikas un IT jomās (MaKE IT)" ietvaros radītajiem studentu darbiem.

NJORD ir izvērtējis, vai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta pirmā posma ietvaros augstskolas un tās studentu izstrādātie darbi - rakstiskie apraksti, zīmējumi, audioieraksti, rasējumi, rasējumi, dizainparaugi un cita veida objekti - fundamentālie pētījumi, rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes - ir potenciāli atzīstami par intelektuālā īpašuma tiesību objektiem, kā arī, kam tie piederētu (studentiem, augstskolas darbiniekiem, pašai augstskolai vai būtu kopīgi starp minētajām pusēm) un kā varētu tikt īstenota konkrēto potenciālo intelektuālā īpašuma objektu aizsardzība. Analīzes laikā tika izpētīta Eiropas Savienības un nacionālā likumdošana par Eiropas Savienības projektu finansējumu, tostarp, Eiropas Reģionālās attīstības fondu, zinātnisko projektu un studentu izglītību, kā arī intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, saistībā ar projektu un Ekonomikas un kultūras augstskolas iekšējo dokumentāciju, lai sniegtu klientam visprecīzāko risinājumu un padomu.