Ziņas

NJORD tiesu prakses jaunumi: Multimediju preču zīme "Super Simon"

EUIPO Apelācijas padome 2023. gada 7. marta lēmumā lietā Nr. R 1490/2022-5 izskatīja interesantu  multimediju preču zīmes pieteikumu. Pati multimediju preču zīme ir salīdzinoši jauns preču zīmes veids, ko veido attēla un skaņas kombinācija, kas reģistrācijai tiek iesniegta audiovizuālā faila formātā.

Aizsardzība tika pieprasīta 22 sekunžu garam animētam multiplikācijas klipam attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst Nicas 16., 33. un 41. klasēs. Klipā ir attēlots multiplikācijas filmas varonis vārdā "Super Simon", kas lido uz kādu brīvdienu galamērķi. Multiplikācijas klipā, kā arī pieteikto preču un pakalpojumu grupās ir atsauces uz Beniluksa Intelektuālā īpašuma biroju un tā ekspertiem, izmantojot multiplikācijas filmas varoņus, kas simboliskā un kodolīgā veidā parāda Beniluksa Intelektuālā īpašuma biroja direktoru neseno maiņu.

EUIPO noraidīja pieteikumu atšķirtspējas trūkuma dēļ, tomēr apelācija pret šo lēmumu tika apmierināta. Saskaņā ar Apelācijas padomes lēmumu multimediju preču zīme un tēls "Super Simon" tika atzīti par atšķirtspējīgiem, un tika noteikts, ka klipā nav nepieciešams norādīt paša ražotāja identitāti. Neparastās karikatūras tēla preču zīmes pieteikuma motīvs un iespējamie nodomi tika uzskatīti par nebūtiskiem preču zīmes raksturīgās atšķirtspējas novērtējumā, tomēr iestādes amatpersonas atzina pieteikuma pamatā ietverto humoru.

Lēmums pieejams: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/-/the-multimedia-mark-s…

Attēla atsauces: "Super Simon" multimedia trademark for Nice classes 16, 33 and 41, applicants Chiever B.V., Barbara Strozzilaan 201, trade mark application No 18 061 546, fragments izmantots informatīviem un izglītošanas mērķiem.