Ziņas

NJORD tiesu prakses jaunumi: Pienākums ierakstīt intervijas izmeklēšanas posmā pirms procesa par aizliegtas konkurences pārkāpumiem ierosināšanas

Tiesa 2023. gada 9. martā pieņēma lēmumu lietā Nr. C-693/20 P Intermarché Casino Achats/Komisija, izskatot apelācijas sūdzību par Vispārējās tiesas 2020. gada 5. oktobra spriedumu (pilns lēmums vēl nav publicēts). Tiesa daļēji atcēla Vispārējās tiesas spriedumus, tādējādi atceļot Komisijas lēmumus, ar kuriem tika uzdots veikt pārbaudes Francijas lielveikalu ķēžu uzņēmumos saistībā ar aizdomām par pret konkurenci vērstām darbībām.

Procedūras ietvaros pirms lietas ierosināšanas tika veiktas vairākas intervijas ar lielveikalu ķēdes uzņēmumu darbiniekiem, apmeklējot telpas un vācot datora datu kopijas. Tiesa nolēma, ka Komisijai bija jāieraksta uzņēmumu lielveikalu darbinieku intervijas, lai varētu izmantot intervijās iegūto informāciju pārkāpuma procesā. Šis pienākums ir spēkā neatkarīgi no tā, vai attiecīgā intervija tiek veikta pirms formālās izmeklēšanas uzsākšanas, lai savāktu datus procedūras uzsākšanai, vai arī pēc tam kā nopratināšana ierosinātā procesa ietvaros, lai savāktu pierādījumus par pārkāpumu, kas vajadzīgi pušu apsūdzībai. Tādējādi intervijas var ierakstīt jebkurā formā, tostarp, audio formātā mutiskām un rakstiskā formātā rakstveida intrvijām (nopratināšanai).

Tā kā konkrētajā lietā Komisija nebija saņēmusi lēmumus, kas balstīti uz ierakstītajām intervijām posmā pirms faktiskā procesa uzsākšanas, tiesa anulēja Komisijas lēmumus par pārbaužu uzsākšanu Francijas lielveikalu ķēdēs.

Tiesas spriedumi lietās Nr. C-682/20 P Les Mousquetaires un ITM Entreprises/Komisija, Nr. C-690/20 P Casino, Guichard-Perrachon un Achats Marchandises Casino/Komisija un Nr. C-693/20 P Intermarché Casino Achats/Komisija. Pieejamā informācija: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-03/cp2300…