Ziņas

World Justice Project Rule of Law

Priecājamies, ka viena no mūsu juristēm piedalījās World Justice Project Rule of Law Index 2023 ziņojuma veidošanā, nodrošinot saturu par Latvijas jurisdikciju par vairākām juridiskajām jomām.