Ziņas

20.07.2020

AKCIONĀRU LĪGUMS (SHAREHOLDERS’ AGREEMENT) LATVIJĀ

Akcionāru vienošanās vai līgums (Shareholders’ Agreement), vai līgums starp dalībniekiem / partneriem / akcionāriem (turpmāk tekstā – “Akcionāru līgums”) ir līdzēju - sabiedrības ar ierobežoto atbildību (SIA) dalībnieku vai akciju sabiedrības (AS) akcionāru attiecības regulējošs civiltiesisks līgums par viņu tiesību un pienākumu īstenošanu SIA vai AS (turpmāk tekstā – “Uzņēmums”) un par Uzņēmuma darbību.

18.06.2020

Legal 500 iekļāva NJORD Latvia vadošo advokātu biroju reitingā Latvijā

Legal 500 – autoritatīvs advokātu biroju un advokātu biroju katalogs publicēja jaunu pārskatu par EMEA valstu (Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas) likumīgo tirgu. Katrs pretendents katru gadu sūta Legal 500 sīkus datus par galvenajām lietām iepriekšējā gadā, un Legal 500 pārbauda un uzrunā klientus, lai saņemtu atsauksmes. Pēc tam iegūtos datus izmanto, lai salīdzinātu katru […]

25.03.2020

NJORD Latvija: COVID-19 – vai tā ir nepārvarama vara?

COVID-19 jau ir ietekmējis daudzus uzņēmumus Latvijā, savukārt vissmagāk ir skartas tūrisma, restorānu, izklaides, loģistikas, finanšu un ražošanas nozares. Sakarā ar ierobežojumiem, ko valstis noteikušas pēc COVID-19 uzliesmojuma, daudzi uzņēmumi ir spiesti atlikt sūtījumus, dažos gadījumos līgumu izpilde ir kļuvusi neiespējama.