Ziņas

25.03.2020

NJORD Latvija: COVID-19 – vai tā ir nepārvarama vara?

COVID-19 jau ir ietekmējis daudzus uzņēmumus Latvijā, savukārt vissmagāk ir skartas tūrisma, restorānu, izklaides, loģistikas, finanšu un ražošanas nozares. Sakarā ar ierobežojumiem, ko valstis noteikušas pēc COVID-19 uzliesmojuma, daudzi uzņēmumi ir spiesti atlikt sūtījumus, dažos gadījumos līgumu izpilde ir kļuvusi neiespējama.

17.03.2020

Vai ārvalstniekiem, tostarp personām ar uzturēšanās atļauju, ir jāiesniedz ienākumu deklarācija un jāmaksā nodokļi Latvijā?

Sāksim ar to, ka likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nosaka to personu kategorijas, kurām ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Šo personu loks ietver:

  1. Iekšzemes nodokļa maksātāji (Latvijas nodokļu rezidenti), kuri gūst ienākumus Latvijā un/vai ārvalstīs;
  2. Ārvalstu nodokļa maksātāji (citu valstu nodokļu rezidenti – Latvijas nerezidenti), kuri gūst ienākumus Latvijā.

11.02.2020

NJORD: lietas un prakse nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas jomā

Saskaņā ar Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) sniegto informāciju, šī gada pirmajā pusē tika ierosinātas 102 krimināllietas saistībā ar noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju. 55% no šīm lietām ir patstāvīgi noziedzīgi nodarījumi, kas ir saistīti ar noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu. Rezultātā FID izdeva 159 rīkojumus par noziedzīgi iegūto līdzekļu iesaldēšanu 104,8 miljonu eiro apmērā. Šī summa jau pārsniedz 2018. gadā iesaldēto naudas līdzekļu apmēru, pērn iesaldējot līdzekļus 101,5 miljonu eiro apmērā. Līdz šī gada beigām FID plāno iesaldēt vēl 200 miljonus eiro.