Nekilnojamojo turto projektų vystymas, statybų ir kitų rūšių veiklos organizavimas bei vykdymas yra neatsiejamai susiję su aplinkos apsaugos teisės reikalavimais. Todėl mūsų specialistai konsultuoja klientus aplinkos apsaugos teisės klausimais ir teikia kitas teisines paslaugas, kurios yra susijusios su aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimu.

Mūsų komanda rengia teisinius dokumentus, kurių rengimui būtinos nuodugnios aplinkos apsaugos, komercinės, Europos Sąjungos teisės profesinės žinios ir darbo patirtis. Pavyzdžiui, NJORD rengė Lietuvoje galiojančių teisės aktų projektus, kuriais buvo implementuoti Europos Sąjungos teisės aktai į Lietuvos nacionalinę teisę, įskaitant dujų, sukeliančių šiltnamio efektą, išmetimo leidimų prekybos ir apyvartos bei aplinkos apsaugos projektų finansavimo ir monitoringo (stebėsenos) tvarkas.

Mūsų specialistai konsultuoja klientus dėl dujų, sukeliančių šiltnamio efektą, išmetimo leidimų prekybos sąlygų, teisių į nacionaliniame paskirstymo plane nurodytas kvotas perleidimo ir dėl kitų su šiuo ekologiniu procesu susijusių teisinių aspektų. NJORD atstovauja klientus jiems kreipiantis į dujų, sukeliančių šiltnamio efektą, išmetimo leidimų ir kvotų registro tvarkytoją bei padeda jiems įgyvendinti formalias minėtų leidimų apskaitos ir apyvartos procedūras.

Mes padėsime Jums rasti sprendimą