Mes konsultuojame klientus visų rūšių ir teisinių formų įmonių įsigijimo, pardavimo, steigimo, susijungimo, bankroto, restruktūrizavimo, susijungimo ir reorganizavimo, taip pat juridinių asmenų civilinės, administracinės ir baudžiamosios atsakomybės klausimais.

Mūsų komanda profesionaliai konsultuoja įmonės valdymo organus arba jų narius. NJORD teisininkai rengia pačius įvairiausius įmonės veikloje reikalingus dokumentus (akcininkų, steigimo sutartis, kitus steigimo dokumentus, reorganizavimo aktus, teisines išvadas ir pan.), atlieka įmonių veiklos teisinį auditą. Mes siūlome novatoriškas įmonių veiklos vystymo schemas, konsultuojame klientus privataus ir viešojo kapitalo bendradarbiavimo klausimais.

Konsultuodami klientus įmonių teisės klausimais, mes realizuojame kompleksinio pobūdžio žinias, kurios sudaro prielaidas įvertinti civilinius – teisinius, mokestinius, įmonių atsakomybės ir kitus juridinių asmenų veiklos aspektus.

Mūsų specializacija bendrosios komercinės teisės srityje apima tokias paslaugas kaip įvairaus pobūdžio sutarčių (įskaitant visų rūšių pirkimo – pardavimo, distribucijos, mainų, nuomos, panaudos, paskolos, rangos, paslaugų (kredito) teikimo, lizingo, bendrosios jungtinės veiklos ir pan.), atskirų teisinių dokumentų, veiklos schemų rengimą, revizavimą ir atstovavimą derintis su kontrahentais.

Mes padėsime Jums rasti sprendimą