Mūsų teisininkai konsultuoja įmones civilinės, administracinės bei baudžiamosios atsakomybės klausimais. Keičiantis valstybės teisės aktams, nustatantiems įmonių teisinės atsakomybės sąlygas ir ribas, verslo organizavimas ir vykdymas tampa sudėtingas dėl nuolat didėjančių reikalavimų vykdomo verslo formoms.

Mūsų komanda teikia plataus pobūdžio teisines paslaugas, susijusias su įmonių galimos teisinės atsakomybės prielaidų eliminavimu. NJORD rengia įmonės teisės pažeidimų prevencijos, darbuotojų ir juridinių asmenų atstovų veiklos kontrolės ir taikomų priemonių tinkamumo įvertinimo programas, skirtas įmonių civilinės, administracinės ir baudžiamosios atsakomybės prevencijai.

Siekdama būti artima jos klientų kasdienei komercinei veiklai, NJORD konsultuoja įmonių vadovus klausimais, susijusiais su minėtų formų juridinių asmenų atsakomybės prielaidų pašalinimu.