Mūsų komanda šioje srityje yra įgijusi daug vertingos praktinės patirties. Mes dirbame su klientais, kurie užsiima nekilnojamojo turto projektų vystymu. Konsultuojame visų rūšių ir teisinių formų įmones bei privačius asmenis, jiems įgyjant arba perleidžiant nekilnojamąjį turtą, sudarant šio turto pirkimo – pardavimo, lizingo, išperkamosios nuomos, turto valdymo ir bendrosios jungtinės veiklos sandorius. Mūsų specialistai klientams pasiūlo kūrybingus sprendimus, kurie reikalingi vystant nekilnojamojo turto projektus, įgyjant turtą arba lemiamą kontrolę į jį. Mes konsultuojame klientus ir padedame jiems valdyti riziką sudėtingo projekto vystymo proceso metu. NJORD komanda konsultuoja klientus dėl viešojo ir privataus kapitalo partnerystės teisinių aspektų.

NJORD žmonės kompetentingai atstovauja klientus, nagrinėjant bylas teisme ir / arba arbitraže, bylinėjantis dėl nekilnojamojo turto sandorių galiojimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų atitikimo nustatytiems reikalavimams ir dėl kitų su šia sritimi susijusių teisinių klausimų.

Statybų teisė

Mūsų profesionalumas šioje srityje yra patikrintas laiko ir patirties, kurią įgijome konsultuodami statybų sektoriuje veikiančius rinkos dalyvius. Teikdami teisines paslaugas, susijusias su statybų teise ir atstovaudami investuotojus, rangovus, užsakovus bei kitus statybų proceso dalyvius mes rengiame ir vertiname rangos, subrangos, projektavimo, statybų valdymo ir priežiūros, bendrosios jungtinės veiklos sutartis, pretenzijas dėl statybos rangos darbų atlikimo, statybų valdymo ir priežiūros paslaugų teikimo bei teisinius dokumentus, kurie reikalingi mūsų klientams bei konkretaus statybų projekto, kuriame jie dalyvauja, įgyvendinimui. Konsultuodami klientus statybų teisės klausimais, mes siūlome ir vertiname alternatyvias teisines schemas, sudarančias sąlygas valdyti statybos projekto vykdymą ir jo metu kylančią teisinę – ekonominę riziką. Teikdami šio pobūdžio teisines paslaugas mes savo klientams siūlomus kūrybingus bei ekonomiškai naudingus teisinius sprendimus.

NJORD teisininkai konsultuoja investuotojus didelės apimties statybos projektuose. Mes galime pateikti statybos projektų įgyvendinimo schemų (D&B) teisinį įvertinimą, konsultuoti klientus dėl rizikos valdymo, rengiant rangovų (subrangovų) paiešką konkurso būdu.

NJORD atstovauja klientus teisme ir / arba arbitraže jiems bylinėjantis dėl teisių pažeidimo statybos proceso metu ir padeda klientams kūrybingai spręsti esamas problemas.

Norite sužinoti daugiau?
construction

NJORD Lithuania: New responsibilities to companies operating in the construction sector from November 1. 2021

Mes padėsime Jums rasti sprendimą