Kontoros teisininkai konsultuoja klientus įvairiais darbo teisės klausimais – rengia su darbo santykiais susijusius dokumentus (darbo sutartis, konfidencialumo įsipareigojimus ir pan.), konsultuoja klientus drausminių nuobaudų skyrimo bei darbuotojų atleidimo iš darbo klausimais bei ruošia tam reikalingus dokumentus, atstovauja klientus kolektyvinėse derybose bei sprendžiant darbo ginčus.