NJORD konsultuoja klientus laisvo prekių, paslaugų, asmenų ir kapitalo judėjimo srityse. Mes teikiame teisines paslaugas, susijusias su asmenų įsisteigimo teisės realizavimu, diplomų pripažinimu, juridinio asmens buveinės perkėlimu į kitą ES valstybę narę ir pan. Mes teikiame teisines paslaugas mūsų klientams, siekiantiems vykdyti paralelinį importą vieningoje rinkoje, ir konsultuojame dėl Europos Sąjungos teisės taikymo klientų veiklai.
 

Įvertindami mūsų valstybės narystės perspektyvas Europos Sąjungoje, mes esame pasirengę konsultuoti klientus ir teikti teisines paslaugas, kurios užtikrintų jų galimybes realizuoti narystės vieningoje Europos rinkoje privalumus.
Mūsų specialistai yra kompetentingi atstovauti klientams Europos Teisingumo Teisme ir Pirmosios Instancijos Teisme, rengti šiems procesams realizuoti būtinus procesinius dokumentus.

Vēlaties uzzināt vairāk?

NJORD Lithuania: Japan Economic Partnership Agreement: time to explore new markets!

Mes padėsime Jums rasti sprendimą