Keskkonnakaitse ja keskkonnalaste nõuete täitmine muutub järjest olulisemaks. Samuti muutub järjest rangemaks keskkonnanõuete rikkumisest tulenev vastutus. NJORDi keskkonnaõiguse spetsialistid omavad arvestatavat kogemust erinevates keskkonnaõigust puudutavates küsimustes.

Meie klientideks on nii erineva tegevusalaga kohalikud ja rahvusvahelised ettevõtted, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning eraisikud.

Meie kompetents hõlmab keskkonnakahjuga seotud vastutuse küsimusi, erinevate keskkonnaohtlike tegevustega seotud lubade menetlusi, keskkonna kasutamisega seonduvat, keskkonnatasusid, keskkonnamõjude hindamist ja muid keskkonda puudutavaid teemasid. Samuti oleme edukalt esindanud kliente keskkonnaõigusega seonduvates küsimustes kohtumenetluses ja suhtlemisel ametkondadega.

Meie keskkonnaõiguse meeskond hoiab ennast pidevalt kursis keskkonnasõbralike tehnoloogiate valdkonna arengutega, sealhulgas tänapäeval üha aktuaalsemaks muutuva taastuvenergia ja energiasäästu küsimustega. Meil on klientide esindamise kogemus erinevates taastuvenergiaallikatega seotud kaasustes, sealhulgas tuuleenergia sektoris. Nende valdkondadega tegelemine eeldab teadmisi mitte ainult traditsioonilisest keskkonnaõigusest, vaid ka asjaõigusest, finantseerimis- ja väärtpaberiõigusest ning üldisest äriõigusest.

Aitame teil leida parima lahenduse