NJORD-i äriõiguse töögrupp pakub õigusteenust igat liiki juriidilistele isikutele. Nõustame äriühinguid nende igas tegutsemise faasis – alates ühingu asutamisest ja laienemisest kuni võimaliku likvideerimiseni. Selle raames nõustame tehinguid, mis on seotud omaniku vahetumise, ühinemise, restruktureerimise, ümberkujundamise vms.

Nõustame kliente kõikides ühinguõigust puudutavates küsimustes, sealhulgas:

 • äriühingute, filiaalide ja esinduste asutamine
 • aktsionäride/osanike lepingud
 • motivatsiooniprogrammide väljatöötamine
 • registritoimingud
 • tehniliste dokumentide koostamine
 • investeeringutealane nõustamine
 • kohalikud ja piiriülesed reorganiseerimised, sh ühinemised, jagunemised, ümberkujundamised
 • äriühingute juhtimisega seotud küsimused
 • juhtorganite õigusi ja vastutust puudutavad küsimused, juhatuse liikme lepingud ja juhtorganite liikmetega seotud vaidlused
 • aktsionäride õigused, aktsionäridevahelised lepingud ja vaidlused
 • likvideerimine

Loomulikult nõustame ka kõigis teistes küsimustes, mis ühinguõiguse valdkonnaga seoses tekivad, sealhulgas maksu- ja tööõiguse alastes küsimustes.

Meie klientide hulka kuulub nii Eesti väikeettevõtjaid kui rahvusvahelisi suurkontserne ja välisinvestoreid. Paljud ülesanded on meile usaldatud tänu pikaajalisele edukale koostööle, mille raames oleme nõustanud kliente nii suurtes projektides kui igapäevastes õiguslikes küsimustes.

Soovid rohkem infot?
Erik Salur

Vandeadvokaat Erik Salur nimetati NJORDi uueks partneriks

Uued regulatsioonid ühisrahastusteenuse pakkujatele

Uued regulatsioonid ühisrahastusteenuse pakkujatele

Restrictions

Mida silmas pidada kui sinu äritegevusele kehtestatakse piirang?

Creative industry

Loomeettevõtted: õiguslikud aspektid pandeemiast räsitud majanduskeskkonnas

e-Eesti teeb revolutsiooni äriühingutega seotud toimingute ja tehingute elektroonses vormis võimaldamise vallas

e-Eesti teeb revolutsiooni äriühingutega seotud toimingute ja tehingute elektroonses vormis võimaldamise vallas

Ühinguõiguslikud koosolekud eriolukorra ajal

Ühinguõiguslikud koosolekud eriolukorra ajal

Kuidas sõlmida osaühingu osa müügilepingut eriolukorras?

Kuidas sõlmida osaühingu osa müügilepingut eriolukorras?

COVID-19 eriolukorra lahendused FIE-dele

Eestis käivitati startup’ide andmebaas

Tellitud kaup ei vasta ootustele? Tagasta see!

Kuidas vältida ebaausate kauplemisvõtete lõksu langemist?

Väike meelespea allahindluste tegemiseks

NJORD Estland: 3 Möglichkeiten für die Lösung von geschäftlichen Streitigkeiten – welche wählen?

Milline peab olema start-up'i juriidiline müügipakend?

5 õiguslikku riski, mida iga idufirma asutaja peab lahendama

Собственноручная подпись vs. электронная подпись

Ettevõtte üldkoosoleku päevakorrapunktid

Ebatäpne müügikuulutus võib tuua kaasa rahalise nõude!

Ärivaidluste lahendamise 3 võimalust – milline valida?

Tugeva ärilepingu kolm kohustuslikku küsimust!

E-residentide elu läks keerulisemaks

Põhjamaade ärikultuur – Soome, meie armastatud ja vihatud naaber!

Mida norrakad lõunaks söövad ning kuidas see sinu äri mõjutab?

Viis olulist asja, mida norrakatega äri tehes meeles pidada

Viis olulist asja mida taanlastega äri tehes silmas pidada

Viis olulist asja, mida rootslastega äri tehes silmas pidada! Kas nõustud?

Põhjamaade ärikultuur: mida tasub teada rootslastega läbirääkimisi pidades?

Uuring: Eesti on üks põnevamaid startup keskkondi maailmas

NJORDi partner Triinu Hiob nimetati investeeringukaitse vaidlusi lahendava ICSID vahekohtu liikmeks

Startup viisa – Eesti soovib meelitada ettevõtlikke mitte-EU kodanikke uue süsteemiga

Aitame teil leida parima lahenduse