NJORD-i äriõiguse töögrupp pakub õigusteenust igat liiki juriidilistele isikutele. Nõustame äriühinguid nende igas tegutsemise faasis – alates ühingu asutamisest ja laienemisest kuni võimaliku likvideerimiseni. Selle raames nõustame tehinguid, mis on seotud omaniku vahetumise, ühinemise, restruktureerimise, ümberkujundamise vms.

Nõustame kliente kõikides ühinguõigust puudutavates küsimustes, sealhulgas:

 • äriühingute, filiaalide ja esinduste asutamine
 • aktsionäride/osanike lepingud
 • motivatsiooniprogrammide väljatöötamine
 • registritoimingud
 • tehniliste dokumentide koostamine
 • investeeringutealane nõustamine
 • kohalikud ja piiriülesed reorganiseerimised, sh ühinemised, jagunemised, ümberkujundamised
 • äriühingute juhtimisega seotud küsimused
 • juhtorganite õigusi ja vastutust puudutavad küsimused, juhatuse liikme lepingud ja juhtorganite liikmetega seotud vaidlused
 • aktsionäride õigused, aktsionäridevahelised lepingud ja vaidlused
 • likvideerimine

Loomulikult nõustame ka kõigis teistes küsimustes, mis ühinguõiguse valdkonnaga seoses tekivad, sealhulgas maksu- ja tööõiguse alastes küsimustes.

Meie klientide hulka kuulub nii Eesti väikeettevõtjaid kui rahvusvahelisi suurkontserne ja välisinvestoreid. Paljud ülesanded on meile usaldatud tänu pikaajalisele edukale koostööle, mille raames oleme nõustanud kliente nii suurtes projektides kui igapäevastes õiguslikes küsimustes.

Soovid saada õigusuudiseid?
Soovid rohkem infot?
ühisrahastus

Uued regulatsioonid ühisrahastusteenuse pakkujatele

Restrictions

Mida silmas pidada kui sinu äritegevusele kehtestatakse piirang?

Creative industry

Loomeettevõtted: õiguslikud aspektid pandeemiast räsitud majanduskeskkonnas

Aitame teil leida parima lahenduse