Ühinemised ja ülevõtmised on reeglina keerukad tehingud, mis nõuavad kogemusi ja kvalifitseeritud ekspertoskusi kompetentseks projektijuhtimiseks, taktikalisteks läbirääkimisteks ja riskide vältimiseks. Ülevõtmistehingute juures on vältimatu kompleksne asjatundlikkus erinevates õigusvaldkondades, nagu maksuõigus, tööõigus, konkurentsiõigus jm.

NJORDil on arvestatav pikaajaline kogemus klientide nõustamisel ka suuremahulistes piiriülestes ülevõtmistehingutes. Tänu rahvusvahelisele meeskonnale saame klientidele pakkuda efektiivset, kiiret ja tulemusele suunatud kvaliteetset õigusabi, olenemata ülevõetava ettevõtte tüübist või tegevusvaldkonnast.

Soovid rohkem infot?
Aitame teil leida parima lahenduse