Står du over for at skulle købe eller sælge en virksomhed? NJORD Law Firms M&A-team har bred erfaring inden for alle brancher, både nationalt og internationalt. Derfor kan vi tilbyde dig effektiv og kompetent juridisk rådgivning vedrørende virksomhedsoverdragelsen.
Vi hjælper dig med din virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelser berører mange juridiske discipliner og kræver derfor ekspertise inden for mange forskellige områder – bl.a. arbejdsret, skatteret, selskabsret, konkurrenceret og finansieringsret.

Vi repræsenterer både køber og sælger samt deres finansielle rådgivere i forbindelse med alle typer af virksomhedsoverdragelser.

Skræddersyet rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomheder

Vores klienters særlige behov og interesser samt deres brancheområdes særlige karakteristika er altid udgangspunktet i vores juridiske rådgivning omkring køb og salg af virksomheder.
Vi har stor erfaring med forhandlinger og udarbejdelse af dokumenter i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Takket være vores kvalifikationer, viden og erfaring kan vi tilbyde en effektiv og ”ud af boksen” rådgivning, der sætter os i stand til at assistere med virksomhedsoverdragelser af enhver art.

NJORD Law Firms advokater har mange års erfaring og rådgiver inden for alle områder af virksomhedsoverdragelsen. I forbindelse med hver enkelt transaktion sammensætter vi et specialistteam for at sikre, at den nødvendige ekspertise og erfaring er repræsenteret til at varetage din virksomhedsoverdragelse.

Dansk og international rådgivning

NJORD Law Firm er et internationalt advokatfirma, og vi kan derfor rådgive både danske og internationale klienter inden for alle juridiske aspekter omkring virksomhedsoverdragelser. Vi har fem kontorer – i Aarhus, København, Riga, Tallinn og Vilnius – og vores 200 medarbejdere taler tilsammen mere end 25 forskellige sprog. Vi er derfor eksperter i at rådgive både danske og internationale klienter omkring køb og salg af virksomheder på tværs af landegrænser.

Dyb forretningsforståelse

Virksomhedsoverdragelser er ofte meget komplekse transaktioner, som kræver kompetent projektstyring, taktiske forhandlinger, specificeret dokumentation og kvalificeret ekspertviden. Hertil kommer behovet for branchekendskab. Hos NJORD tilbyder vi derfor rådgivning inden for alle juridiske aspekter omkring køb og salg af virksomheder. Vi bistår i forbindelse med alle typer virksomhedsoverdragelser og vores M&A-team står klar til at sørge for, at din virksomhedsoverdragelse håndteres på den bedst mulige måde.

I forbindelse med hver transaktion bruger vi vores erfaring som rådgivere for alle typer af danske og internationale aktører på både køber-, investor- og sælgersiden.

Vi har f.eks. rådgivet selskaber omkring virksomhedsoverdragelser inden for:

  • Transport
  • Service
  • Industri
  • Produktion
  • Handel
  • Private investeringsfonde
  • Andre finansielle aktører

Hos NJORD styrer vi processen fra start til slut. Vi sørger for, at opgaven løses af et specialteam, der er skræddersyet til opgaven.

Vi har erfaring med at assistere i transaktioner, som involverer:

Ansættelsesretlige konsekvenser

Køber man aktivitet ud af en virksomhed, gælder særlige regler for overdragelse af virksomhedens medarbejdere, herunder bl.a. informations- og forhandlingspligt. Disse regler følger af virksomhedsoverdragelsesloven, som forpligter både køber og sælger.

NJORD Law Firms advokater rådgiver også både køber og sælger om de ansættelsesretlige konsekvenser, der følger af overdragelse af en virksomheds aktivitet. Læs mere om NJORD Law Firms ansættelsesretlige rådgivning.

Vil du holdes opdateret?
Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?