Har du brug for rådgivning vedrørende køb og salg af virksomheder? NJORD Law Firms M&A-team er specialister i virksomhedsoverdragelse og har bred erfaring inden for alle brancher, både nationalt og internationalt. Derfor kan NJORDs advokater tilbyde dig effektiv og kompetent juridisk rådgivning vedrørende virksomhedsoverdragelse (M&A).
ADVOKAT TIL DIN VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE

En virksomhedsoverdragelse berører mange juridiske discipliner og kræver derfor ekspertise inden for mange forskellige områder – bl.a. arbejdsret, skatteret, selskabsret, konkurrenceret og finansieringsret.

Vi repræsenterer både køber og sælger samt deres finansielle rådgivere i forbindelse med alle typer af virksomhedsoverdragelser.

Specialrådgivning ved køb og salg af virksomheder

Vores klienters særlige behov og interesser samt deres brancheområdes særlige karakteristika er altid udgangspunktet i vores advokaters juridiske rådgivning omkring køb og salg af virksomheder.

Vi har stor erfaring med forhandlinger og udarbejdelse af dokumenter og kontrakter i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Takket være vores kvalifikationer, viden og erfaring kan vi tilbyde en effektiv og ”ud af boksen” rådgivning, der sætter os i stand til at assistere med virksomhedsoverdragelse af enhver art.

NJORD Law Firms advokater har mange års erfaring og rådgiver inden for alle områder af virksomhedsoverdragelsen. I forbindelse med hver enkelt transaktion sammensætter vi et specialistteam for at sikre, at den nødvendige ekspertise og erfaring er repræsenteret til at varetage din virksomhedsoverdragelse.

Dansk og international rådgivning

NJORD Law Firm er et internationalt advokatfirma, og vi kan derfor rådgive både danske og internationale klienter inden for alle juridiske aspekter af en virksomhedsoverdragelse.

Vi har fem kontorer – i Aarhus, København, Riga, Tallinn og Vilnius – og vores 200 medarbejdere taler tilsammen mere end 25 forskellige sprog.

Vi er derfor eksperter i at rådgive både danske og internationale klienter omkring køb og salg af virksomheder på tværs af landegrænser.

Ekspertviden ved overdragelse af virksomhed

En virksomhedsoverdragelse er ofte en meget kompleks transaktion, som kræver kompetent projektstyring, taktiske forhandlinger, kontrakter, specificeret dokumentation og kvalificeret ekspertviden. Hertil kommer behovet for branchekendskab.

Hos NJORD tilbyder vi derfor rådgivning inden for alle juridiske aspekter omkring køb og salg af virksomheder. Vi bistår i forbindelse med alle typer virksomhedsoverdragelser og vores M&A-team står klar til at sørge for, at din virksomhedsoverdragelse håndteres på den bedst mulige måde.

I forbindelse med hver transaktion bruger vi vores erfaring som advokater for alle typer af danske og internationale aktører på både køber-, investor- og sælgersiden.

Vi har f.eks. rådgivet selskaber omkring virksomhedsoverdragelse inden for:

  • Transport
  • Service
  • Industri
  • Produktion
  • Handel
  • Private investeringsfonde
  • Andre finansielle aktører

Hos NJORD styrer vi processen fra start til slut. Vi sørger for, at opgaven løses af et specialiseret team af advokater, der er skræddersyet til opgaven.

Vi har erfaring med at assistere i transaktioner, som involverer:

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Køber man aktivitet ud af en virksomhed, gælder særlige regler for overdragelse af virksomhedens medarbejdere, herunder bl.a. informations- og forhandlingspligt og overenskomst.

Disse regler følger af virksomhedsoverdragelsesloven, som forpligter både køber og sælger. Andre regler for medarbejdere virksomhedsoverdragelse, som feriepenge og opsigelse, kan også være relevante at få juridiske rådgivning i.

NJORD Law Firms advokater rådgiver både køber og sælger ved virksomhedsoverdragelsen om de ansættelsesretlige konsekvenser, der følger af en virksomhedsoverdragelse. Læs mere om NJORD Law Firms ansættelsesretlige rådgivning.

 

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?