Ziņas

Dalība lielākās informācijas platformas Eiropā - Cloud Privacy Check (CPC) projektā

ZAB NJORD partneris Dmitrijs Nikolajenko piedalījās lielākās informācijas platformas Eiropā - Cloud Privacy Check (CPC) projektā, lai vienkāršā un saprotamā veidā izklāstītu datu aizsardzības likumus.

Preses relīze                                                                                                                               2017. gada 11. janvārī

Tiesību akti datu aizsardzības jomā ir kļuvuši vienkāršāk uztverami

Juristi no 32 valstīm ir radījuši Mākoņu privātuma pārbaudi (Cloud Privacy Check (CPC)), lielāko Eiropas informācijas platformu, kurā pēc iespējas vienkāršākos terminos un bez maksas tiek skaidroti tiesību akti datu aizsardzības jomā. CPC ļauj tieši salīdzināt 32 dažādus nacionālos regulējumus, tādējādi ietaupot uzņēmumiem tūkstošus eiro.

It inženierim, pircējam vai biznesa lietotājam varētu būt diezgan sarežģīti izprast spēkā esošo Eiropas tiesību aktus un regulējumu, kas skar datu aizsardzību. Turklāt, ņemot vērā bieži vien nelielas, bet būtiskas atšķirības starp dažādām  ES dalībvalstīm, tas var kļūt par nepārvaramu izaicinājumu, jau sākotnēji trūkstot atbilstošam juridiskam pavadījumam.

Dmitrijs Nikolajenko (ZAB NJORD) saka: “Diemžēl Eiropā tās nav tikai daudzas atšķirīgas valodas, kas sarežģī mūsu dzīvi: mākoņpakalpojumu sniedzēji un lietotāji arī sastopas ar šķēršļiem attiecībā uz datu aizsardzību, kā rezultātā mēs izjūtam plašus un nepieņemamus konkurences traucējumus, salīdzinājumā, piemēram, ar ASV.”

Lielā mērā vienkāršotu pieeju parāda Dr Tobiass Helverts (EuroCloud) kopā ar Dmitriju Nikolajenko (ZAB NJORD) un vairāk nekā 40 juridiskās jomas profesionāļiem no visas Eiropas. Mājaslapa  cloudprivacycheck.eu uztur Mākoņu privātuma pārbaudi (Cloud Privacy Check (CPC)), vizuālo infografiku,  kas skaidro datu aizsardzības regulējuma principus 26 valodās, tādējādi ļaujot personām, kuras meklē informāciju, ātri noteikt pamata aspektus.

Mākoņu privātuma pārbaudes (CPC) mērķis ir padarīt konkrētus lēmumus un procesus attiecībā uz visvairāk skartajām personām pēc iespējas vienkāršākus. Turklāt Datu aizsardzības atbilstības datu bāze sniedz ļoti būtisku juridisku informāciju 32 valstīm, kuras ir viegli salīdzināt to starpā.

Tobiass Helverts  (EuroCloud) saka: “Šis ir Eiropas projekts. Izveidojot CPC vortālu, mēs esam radījuši lielāko Eiropas informācijas platformu, kurā vienkāršos terminos un bez maksas tiek skaidroti tiesību akti datu aizsardzības jomā, ļaujot tieši salīdzināt 32 dažādus nacionālos regulējumus un ietaupot uzņēmumiem tūkstošiem eiro.”

Intervija:

Jautājums: Kāda ir Mākoņu privātuma pārbaužu pievienotā vērtība?

Dmitrijs Nikolajenko: Mākoņu privātuma pārbaude sniedz klientiem sākotnējo pārskatu par turpmākām darbībām. Kaut gan CPC nevar aizvietot detalizētu izpēti kopā ar juristu, tā atspoguļo pamata tiesisko regulējumu, tādējādi ietaupot juridiskajai konsultācijai nepieciešamo laiku un līdzekļus.

Jautājums: Kā izskatās, piemēram, pirmais CPC novērtēšanas posms?

Dmitrijs Nikolajenko: Pirmajā CPC posmā mēs nosakām, vai izpētāmais pakalpojums tiešām ir saistīts ar personas datiem. Ja atbilde ir apstiprinoša, tiek īstenots otrais Mākoņu privātuma pārbaudes posms. Šajā posmā mēs pārbaudām, vai trešā persona apstrādā vai tai ir pieeja personas datiem. Tas ir atkarīgs no tehniskiem pakalpojuma parametriem, un ir iespējams noteikt tā saucamo pārejas punktu.

Jautājums: Vai pastāv atšķirības starp nacionālajiem tiesību aktiem?  

Dmitrijs Nikolajenko: Katrā valstī pastāv zināmas atšķirības un īpatnības, un to pārzināšana ir mūsu pakalpojumu mērķis. Tas ir iemesls, kādēļ mēs esam izstrādājuši Datu privātuma atbilstības pārskatus – pārskatus par valstīm, kuriem piemīt vienota struktūra un juridiskā valoda. Nelielas, bet būtiskas atšķirības, ko esmu minējis, šajos dokumentos ir iezīmētas oranžā krāsā.

Jautājums: Kā Jūs plānojat pielietot šo pieeju nākotnē?

Dmitrijs Nikolajenko: Mēs esam nodibinājuši starptautisko juridisko biroju asociāciju vairāk, nekā 30 valstīs, un CPC ir pieejams bez maksas 26 valodās. Mūsu informatīvais vortāls tika izveidots, lai palīdzētu cilvēkiem viegli un ātri izprast un piemērot tiesību aktus, kas attiecas uz datu aizsardzību,  un salīdzināt dažādās valstīs pastāvošo regulējumu. Mēs vēlamies, lai CPC vortāls kļūtu par svarīgāko informācijas avotu datu aizsardzības jautājumos. Mēs iedzīvināsim jaunu Eiropas Datu aizsardzības regulu, atbildēsim uz kompāniju visbiežāk uzdotajiem jautājumiem un turpināsim sniegt informāciju par būtiskākajām tēmām saprotami un bez maksas.

Jautājums: Vai CPC ir piemērots arī lieliem klientiem ar savām juridiskajām nodaļām?  

Dmitrijs Nikolajenko: Jā, taču ir jāpiemin, ka CPC izmantošana ir saskaņojama ar juridisko daļu.  Nedrīkst aizmirst, ka CPC nevar aizvietot pilnu juridisku novērtējumu. Šādas analīzes veikšana ir juridiskās daļas pienākums, jo parasti viņi labāk pārzina tos izaicinājumus, ar kuriem sastopas viņu uzņēmums. Ja juridiskā daļa jau sākotnējā posmā būs iepazinusies ar CPC, tas var palīdzēt uzņēmumam atrast kopīgu valodu datu aizsardzības jautājumos.