Äritegevusega seotud vaidlused on tihtipeale vältimatud, kuid nõuavad ka palju ressurssi ning koormavad liialt igapäevast äritegevust. NJORD aitab klientidel vältida asjatuid vaidlusi, kuid on vajadusel alati valmis kaitsma kliendi huve ka kohtumenetluses.

NJORDil on väga hea kohtuadvokaatide meeskond, mis võimaldab meil esindada kliente edukalt erinevates tsiviil- ja haldusvaidlustes. Meie klientide hulka kuuluvad nii suured, kui  väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted. Osutame vaidluste lahendamisel õigusabi ka rahvusvahelistele klientidele, riigiasutustele ja kohalikele omavalitsustele.

Meie kohtuadvokaadid tunnevad põhjalikult erinevaid vaidluste lahendamise meetodeid ning on seetõttu võimelised pakkuma kõrgel tasemel nõustamisteenust, tagamaks klientidele soodsaim lahendus.

Kuna NJORD pakub õigusabi Põhjamaades ja Balti riikides, annab see meie klientidele olulise eelise piiriüleste vaidluste lahendamisel.

Aitame teil leida parima lahenduse