En straffesag er en alvorlig sag, der kan få afgørende betydning for din fremtid. Det er derfor vigtigt, at du vælger den bedste forsvarsadvokat til at tale din sag – og valget er faktisk dit.

Hvis du bliver sigtet af politiet eller anholdt, skal du straks kontakte en forsvarsadvokat – det har du ret til, før du udtaler dig – og sammen kan I lægge den rette strategi for dit forsvar.

Som anklaget i en straffesag kan både din tilværelse, din økonomi og dit navn være på spil. I bedste fald kan en dygtig forsvarer betyde forskellen mellem, om du kommer i fængsel eller beholder din frihed.

Hvis du er tiltalt for en lovovertrædelse af en vis alvor, vil du få en forsvarer beskikket af retten. Du har dog som udgangspunkt selv lov til at vælge din forsvarsadvokat uden at det koster mere, og det er let at skifte advokat.

Vi er med dig hele vejen

Når vi optræder som din forsvarsadvokat, sikrer vi, at alt der taler til din fordel bliver fremført i sagen, og vi er med dig hele vejen:

  • Vi hjælper dig med at vurdere, hvordan du skal forholde dig til en sigtelse eller tiltale.
  • Vi deltager ved politiets afhøringer.
  • Vi får løbende udleveret materiale, som politiet indsamler i sagen.
  • Vi kan bede om at få foretaget et efterforskningsskridt, som kan tjene til sagens opklaring.
  • Vi sikrer din retssikkerhed i forbindelse med sagens gang.
  • Vi vejleder dig om, hvorvidt du skal anke en given dom.

Vi kan desuden hjælpe med at fremsætte erstatningskrav mod staten for eksempelvis for uberettiget anholdelse, hvis du bliver frifundet i retten, eller politiet opgiver sagen. Hvis du i modsat fald dømmes til at afsone, kan vi blandt andet hjælpe med at ændre afsoningssted eller ansøge om prøveløsladelse.

Husk, at du altid har mulighed for at skrive ucensureret til din forsvarer eller ringe til ham eller hende, hvis du er blevet varetægtsfængslet eller sidder under arrest.
 

Erfarne forsvarsadvokater

Vores team af beneficerede forsvarsadvokater har dybtgående erfaring med sager om økonomisk kriminalitet.

Uanset om sagen er stor eller lille, samarbejder vi tæt med dig om sagens behandling, og vi holder dig løbende opdateret om sagen. Sammen forbereder vi et effektivt forsvar.

Vi sætter personlig rådgivning højt, og vi behandler alle sager med den største faglighed og diskretion.
 

Skal jeg selv betale?

Når du får en beskikket forsvarer, betyder det, at advokatens salær som udgangspunkt betales af statskassen – også hvis du vælger din egen forsvarsadvokat.

Hvis du bliver dømt, skal du dog selv betale honoraret til din beskikkede advokat som en del af sagens omkostninger. Salæret fastsættes af retten efter faste takster.

Det er ikke alle sager, hvor man kan få beskikket en advokat. Hvis du alligevel ønsker at søge advokatbistand, skal du selv betale honoraret. Vi oplyser dig om vores takster inden første møde.

Hvad kan vi gøre for dig?