Ziņas

NJORD: lietas un prakse nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas jomā

Saskaņā ar Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) sniegto informāciju, šī gada pirmajā pusē tika ierosinātas 102 krimināllietas saistībā ar noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju. 55% no šīm lietām ir patstāvīgi noziedzīgi nodarījumi, kas ir saistīti ar noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu. Rezultātā FID izdeva 159 rīkojumus par noziedzīgi iegūto līdzekļu iesaldēšanu 104,8 miljonu eiro apmērā. Šī summa jau pārsniedz 2018. gadā iesaldēto naudas līdzekļu apmēru, pērn iesaldējot līdzekļus 101,5 miljonu eiro apmērā. Līdz šī gada beigām FID plāno iesaldēt vēl 200 miljonus eiro.

Šīs tendences skaidri atspoguļojas mūsu darba apjomā, kas nācis klāt tieši krimināltiesību jomā, un „vispopulārākās” ir lietas, kas ir saistītas ar Latvijas Krimināllikuma 195. pantu „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana”.

Šīs krimināllietas var sadalīt divās pamatkategorijās:

1) Lietas par naudas līdzekļu legalizēšanu, kas tikuši iegūti jau atklāto noziegumu (predikatīvais noziegums) izdarīšanas rezultātā, un šajās lietās izmeklēšana vēl turpinās vai ir pabeigta, un tiesas spriedums ir stājies spēkā. Šajā kategorijā mēs aizstāvam personas, pret kurām ir ierosināts kriminālprocess, kā arī personas, kuras tiek turētas aizdomās par iespējamo noziedzīgi iegūto naudas līdzekļu legalizēšanu. Tāpat mēs pārstāvam to mantas īpašnieku intereses, kuru tiesības tika aizskartas kriminālprocesā par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu.

2) Lietas par līdzekļu legalizēšanu, attiecībā uz kuriem pastāv aizdomas par to izcelsmes likumību. Šāda situācija rodas, kad FID pats uzskata līdzekļu iesaldēšanas pamatojumu par aizdomīgu;  FID var tā rīkoties, saņemot informāciju no bankas saistībā ar aizdomīgu darījumu, vai saņemot informāciju no citiem avotiem.  Lai arī šobrīd šādas lietas ir saistītas, galvenokārt, ar likvidēto/maksātnespējīgo banku (piemēram, ABLV  Bankas un PNB Bankas) klientiem, pieaug tādu lietu skaits, kurās stabilu banku klienti arī bija sastapušies ar līdzīgām  apsūdzībām. Šajā kategorijā mēs parasti pārstāvam FID sākotnēji iesaldēto līdzekļu īpašniekus lietās, kuras tika ierosinātas pēc attiecīgā FID rīkojuma.

Abās lietu kategorijās mēs palīdzam klientiem, kuri apstrīd lēmumus par  viņu līdzekļu iesaldēšanu, pārsūdzot lēmumus par līdzekļu atzīšanu par noziedzīgi iegūtiem, apkopojam pierādījumus par šo līdzekļu likumīgu izcelsmi un sniedzam citus pakalpojumus šajā jomā.

Mūsu prakse krimināltiesību jomā (balto apkaklīšu noziegumi) strauji paplašinās. Papildus iepriekš norādītajam, mūsu advokāti sniedz palīdzību uzņēmumu veikto krāpšanas darbību un ar to saistīto sūdzību izmeklēšanā, kā arī realizē klientu aizstāvību pret šādiem pieņēmumiem. Mēs pārstāvam un aizstāvam klientus sarežģītajās administratīvajās lietās, kā arī lietās par ētikas pārkāpumiem. Mūsu advokātiem ir plašas zināšanas par nacionālo tiesu, prokuratūras un tiesībsargājošo iestāžu darba principiem, metodēm un praksi.

Mūsu pakalpojumi, citastarp, ietver:

- Aizdomās turamo un apsūdzēto personu aizstāvību tiesvedībā, kas ir saistīta ar finanšu vai ekonomiskajiem noziegumiem;

- Prasītāju un cietušo aizstāvību kriminālprocesā un administratīvajā procesā;

- Klientu pārstāvēšanu administratīvajās tiesās, vispārējās piekritības tiesās, valsts iestādēs un organizācijās.