Tööõiguse täpne tundmine on oluline nii tööandjatele kui töötajatele. Asjakohane õigusabi, mis puudutab näiteks õigusaktide tõlgendamist, töölepinguid, kollektiivlepinguid, töökorraldusega seonduvad juhendeid, töövaidlusi jne, on tööõigusalastes õigusaktides ja praktikas oskuslikuks navigeerimiseks oluline mõlemale töösuhte poolele. 

Meie advokaadid omavad laialdast kogemust õigusabi teenuse osutamisel kõikides tööõiguse küsimustes nii era- kui avalikus sektoris. Koostame erinevaid tööõigusalaseid dokumente alates töösuhte alustamisest kuni selle lõpetamiseni:

 • Töölepingud
 • Töökorraldust puudutavad juhendid, sh kaugtöö juhendid
 • Kokkulepped ehk mis pole seadusega keelatud on lubatud
 • Töölepingu ülesütlemisega seonduvad dokumendid jpm.

Lisaks eeltoodule esindame kliente nii kohtumenetlustes kui ka kohtuvälistes menetlustes, mis on seotud muuhulgas:

 • Töölepingute ülesütlemisega
 • Konkurentsipiirangu ja ärisaladusega
 • Kahju hüvitamisega
 • Hüvitiste ja töötasu nõuetega
 • Lepinguliste suhete määratlemisega jpm.

Nõustame igapäevaselt kliente, kes planeerivad ettevõttes olulisi struktuurimuudatusi:

 • Ettevõtete ühinemine või ülevõtmine
 • Personaliteenuse sisseostmine
 • Kollektiivlepingute sõlmimine jms.

Samuti aitame klientidel koostada individuaalseid ja võimalustest lähtuvaid motivatsiooni- ja tulemustasu pakette, sõltumata kliendi tegevusvaldkonnast.

AITAME TEIL LEIDA PARIMA LAHENDUSE
Soovid rohkem infot?
Seadusemuudatus: ehitussektor

Seadusemuudatus: ehitussektori töötajad saavad lisakaitse, ehitustööde peatöövõtja vastutus suureneb

Tööõnnetus

(Töö)õnnetus, mida keegi ei näinud – tagantjärgi tarkuseterad

Tööaeg

Summeeritud tööaeg ja riigipühad – millest lähtuda tööajaarvestusel?

Employee rights

Täieneb töötaja õiguste nimekiri ja töölepingu ülesütlemise piirangute loetelu

Kui töötaja ei saa töökohustusi täita, siis katseaeg pikeneb

Kui töötaja ei saa töökohustusi täita, siis katseaeg pikeneb

Tööandjal pole kunagi olnud ainuõigust töötajale

Tööandjal pole kunagi olnud ainuõigust töötajale

Tööleping

Kuidas palgata Ukraina sõjapõgenikke?

work

Millal on välismaalastel õigus Eestis lühiajaliselt töötada?

proovitöö

Proovitöö, tööolukorra matkimine või katseaeg?

Kohtukulud

Isegi kohtuvaidluse võidu korral võib tööandja olla kohustatud menetluskulud tasuma

Töökeskkonna ohutus

Andmekaitsereeglid ei takista töökohal tööohutuse tagamist

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Criticism

Kriitika talumine – kas uus väljakutse juhtidele?

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

COVID-19

COVID-19: Töötukassa kaudu makstava ajutise töötasu hüvitise tingimused

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Neli võimalust pühade ajal lisatööjõu palkamiseks

NJORD Estland: Ich habe keine Lust, zur Arbeit zu gehen!

Мы не хотим идти на работу!

Tööandja vastutab tehisintellekti diskrimineeriva käitumise eest

Kas tööandja võib kehtestada rõivastusstiili?

Mida peab tööandja töötaja autoriõiguste kohta teadma?

Kas töötaja vestlused sotsiaalmeedias on tööandjale siduvad?

Kui kõrge on sinu töötajate D-vitamiini tase?

Töövaidluskomisjoni esitatav nõue võib olla ka miljon eurot!

Kas hüvitis Sinu endisele töötajale on maksustatav?

Neli olulist maksunõuannet välisspetsialistide palkamiseks!

Töölepingu ülesütlemise etteteatamistähtaja rikkumine võib rikkujale kaasa tuua hüvitisenõude

Kuidas eristada töölepingut muudest teenuse osutamise lepingutest?

Ebavajalikuks osutunud konkurentsikeeld tasub lõpetada

Alati ei pea sõlmima töölepingut!

Millised reeglid peaksid töölepingus kirjas olema, et kohtuvaidlusi vältida?

Riigipühad ei vähenda summeeritud tööajaarvestusega töötaja tööaega

Renditöö kasutaja võib vastutada renditöötajal saamata jäänud töötasu eest

Probleemse töötaja võib töölt ajutiselt kõrvaldada!

Tööandja peab Eestisse lähetatud töötajatest teavitama Tööinspektsiooni