Tööõiguse täpne tundmine on oluline nii tööandjatele kui töötajatele. Asjakohane õigusabi, mis puudutab näiteks õigusaktide tõlgendamist, töölepinguid, kollektiivlepinguid, töökorraldusega seonduvad juhendeid, töövaidlusi jne, on tööõigusalastes õigusaktides ja praktikas oskuslikuks navigeerimiseks oluline mõlemale töösuhte poolele. 

Meie advokaadid omavad laialdast kogemust õigusabi teenuse osutamisel kõikides tööõiguse küsimustes nii era- kui avalikus sektoris. Koostame erinevaid tööõigusalaseid dokumente alates töösuhte alustamisest kuni selle lõpetamiseni:

 • Töölepingud
 • Töökorraldust puudutavad juhendid, sh kaugtöö juhendid
 • Kokkulepped ehk mis pole seadusega keelatud on lubatud
 • Töölepingu ülesütlemisega seonduvad dokumendid jpm.

Lisaks eeltoodule esindame kliente nii kohtumenetlustes kui ka kohtuvälistes menetlustes, mis on seotud muuhulgas:

 • Töölepingute ülesütlemisega
 • Konkurentsipiirangu ja ärisaladusega
 • Kahju hüvitamisega
 • Hüvitiste ja töötasu nõuetega
 • Lepinguliste suhete määratlemisega jpm.

Nõustame igapäevaselt kliente, kes planeerivad ettevõttes olulisi struktuurimuudatusi:

 • Ettevõtete ühinemine või ülevõtmine
 • Personaliteenuse sisseostmine
 • Kollektiivlepingute sõlmimine jms.

Samuti aitame klientidel koostada individuaalseid ja võimalustest lähtuvaid motivatsiooni- ja tulemustasu pakette, sõltumata kliendi tegevusvaldkonnast.

Soovid saada õigusuudiseid?
Soovid rohkem infot?
KÜberrünnak

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

tööleping

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Criticism

Kriitika talumine – kas uus väljakutse juhtidele?

Aitame teil leida parima lahenduse