Tööõiguse täpne tundmine on oluline nii tööandjatele kui töötajatele. Asjakohane õigusabi, mis puudutab näiteks õigusaktide tõlgendamist, töölepinguid, kollektiivlepinguid, töökorraldusega seonduvad juhendeid, töövaidlusi jne, on tööõigusalastes õigusaktides ja praktikas oskuslikuks navigeerimiseks oluline mõlemale töösuhte poolele.

Meie advokaadid omavad laialdast kogemust õigusabi teenuse osutamisel kõikides tööõiguse küsimustes nii era- kui avalikus sektoris. Koostame erinevaid tööõigusalaseid dokumente alates töösuhte alustamisest kuni selle lõpetamiseni:

 • Töölepingud
 • Töökorraldust puudutavad juhendid
 • Kokkulepped
 • Töölepingu ülesütlemisega seonduvad dokumendid jpm.

Lisaks eeltoodule esindame kliente nii kohtumenetlustes kui ka kohtuvälistes menetlustes, mis on seotud muuhulgas:

 • Töölepingute ülesütlemisega
 • Konkurentsipiirangu ja ärisaladusega
 • Kahju hüvitamisega
 • Hüvitiste ja töötasu nõuetega
 • Lepinguliste suhete määratlemisega jpm.

Nõustame igapäevaselt kliente, kes planeerivad ettevõttes olulisi struktuurimuudatusi:

 • Ettevõtete ühinemine või ülevõtmine
 • Personaliteenuse sisseostmine
 • Kollektiivlepingute sõlmimine jpm.

Samuti aitame klientidel koostada individuaalseid ja võimalustest lähtuvaid motivatsiooni- ja tulemustasu pakette, sõltumata kliendi tegevusvaldkonnast.

Soovid saada õigusuudiseid?
Soovid rohkem infot?
Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

COVID-19

COVID-19: Töötukassa kaudu makstava ajutise töötasu hüvitise tingimused

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Aitame teil leida parima lahenduse