Konkurrencereglerne er erhvervslivets færdselsregler. Når de fælles regler overholdes af alle, er der plads til innovation, vækst og udvikling. Men hvis din virksomhed påtvinges urimelige vilkår, eller udviklingen bremses af usikkerhed om reglerne, kan vi hjælpe.

Vi er et team af erfarne og anerkendte advokater med et omfattende kendskab til EU-retlige og konkurrenceretlige spørgsmål, både nationalt og i EU-regi. Vi har specialiseret os i at forebygge problemer gennem proaktiv rådgivning med afsæt i et indgående kendskab til kundens forretning.

Vi er både kreative og fleksible, fordi vi har erfaringen og dermed selvsikkerheden til at turde tænke nyt. Vi kender myndighedernes tankegang og ved, hvordan vi får dem i tale. Dermed kan vi forebygge meget. Men vi er også klar til at gå hele vejen, og vi forsvarer vores klienter mod både konkurrenters urimelige angreb og myndigheders misforståelser af EU-reglerne.

Vi tilbyder analyse, sparring og rådgivning i forbindelse med:

 • Konkurrencebegrænsende aftaler, herunder forhandleraftaler og leverandøraftaler
 • Leveringsbetingelser, rabataftaler og andre mulige misbrug af en dominerende stilling
 • Markedsanalyser, markedsafgrænsninger og det råderum, der er, for lovligt at konkurrere
 • Anvendelsen af EU-gruppefritagelsesforordninger og danske særregler
 • Joint ventures og fusioner, frasalg og tilkøb af virksomheder
 • Alle former for samarbejdsaftaler

Vi rådgiver om alle EU-retlige spørgsmål, herunder:

 • Moms, told og diskriminerende afgifter
 • Frihandel og tekniske handelshindringer
 • Parallelimport og -eksport
 • Den frie etableringsret og andre dele af den frie bevægelighed
 • Alle former for lovanliggender inden for EU-direktiver og -forordninger
 • Diskrimination, proportionalitet og nærhedsprincippet i praksis 
Det siger andre om os

Thomas Ryhl of NJORD Law Firm has “a broad business in both competition and EU law,” according to observers, who believe he is “intelligent and likeable.” Ryhl’s practice also covers public procurement matters.

Chambers Europe, 2019, Band 4

Partner Thomas Ryhl was inducted as a “leading individual” into Legal 500's “Hall of Fame” in EU and Competition Law

Legal 500, Hall of Fame
Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?